"Λιμάνια και Παράκτια Οικονομία"

papei

Νέο Μεταπτυχιακό στο Πα.Πει!

Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα λειτουργήσει το Φθινόπωρο από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Η ονομασία του Προγράμματος είναι “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, και ουσιαστικά αφορά στην δυναμική και διαδραστική σχέση των λιμανιών με τις πόλεις τους. Εντάσσεται δε στη συνολική προσπάθεια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα, επιδιώκοντας να απαντήσει συνολικά στις ανάγκες της κοινωνίας για εξειδίκευση και εκπαίδευση ανώτατου επιπέδου σε αντικείμενα περί την Λιμενική Βιομηχανία και ευρύτερα την Παράκτια Οικονομία.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με την σωρευμένη εμπειρία και αξιοπιστία του συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα. Συγχαρητήρια σε όλο το εκπαιδευτικό του προσωπικό!!!

ETEKA_Desktop

eep logo