Ανώνυμη Πειραιώτισσα νοικοκυρά...

kados sakakia

Δεν χρειάζονται σχόλια.
Μόνο η αναφορά ότι η συγκεκριμένη νοικοκυρεμένη εικόνα είναι στην Χαριλάου Τρικούπη, χαμηλά στο Πασαλιμάνι...

(φωτο: Αμαλία Πατσουράκου)

Pin It

eep logo