Όλοι στις κάλπες!

kalph diafanh

«Μόνοι γαρ ημείς τον μηδέν τώνδε μετέχοντα, ουκ απράγμων αλλ’ αχρείον νομίζομεν»
Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος

Pin It

eep logo