Αλλάζει η ώρα την Κυριακή

ora 4 3

Η χειμερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 29 Οκτωβρίου 2017

Επομένως τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Οκτωβρίου στις 4, γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, στις 3 και συνεχίζουμε τον ύπνο μας.

cotommatae