Ρυθμίσεις για το θαλάσσιο τουρισμό

yacht

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων καθορίζει το πλαίσιο

Οδηγίες και διευκρινίσεις με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων περιλαμβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του υπ.Ναυτιλίας.
Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τα πλοία αναψυχής και το ποιοι μπορεί να είναι κυβερνήτες τους, το πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου, τη διάρκεια της ναύλωσης (δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 ώρες), τη συμμόρφωση πλοίων που φέρου ξένη σημαία με τις απαιτήσεις που αφορούν πλοία με ελληνική σημαία, τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, κ.α.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο.