Το Brexit στέλνει ναυτιλιακές στην Ανατολή...

Ευρωπαικά λιμάνια χάνουν την ευκαιρία.

Ρότα προς Ανατολάς φαίνεται ότι σχεδιάζουν να χαράξουν πολλές ναυτιλιακές εταιρίες καθώς διαγράφεται στο ναυτιλιακό ορίζοντα η πρόθεση των κέντρων ναυτιλιακής χρηματοδότησης να μετεγκατασταθούν σε ασιατικές πρωτεύουσες που αναδύονται στο ναυτιλιακό τομέα. Με το επικείμενο Brexit να προβληματίζει σοβαρά το χρηματοπιστωτικό τομέα που ειδικεύεται μεταξύ άλλων στην στήριξη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και την ανοικτή πρόσκληση- πρόκληση από Dubai, Singapore, Hong Kong, και Shanghai η συζήτηση που διεξήχθη στο Αμβούργο στο πλαίσιο συνεδρίασης του European Maritime Law Organisation στην οποία μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και ο Π. Λασκαρίδης της European Community Shipowners’ Association ήταν αρκετά διαφωτιστική για τις τάσεις που διαμορφώνονται και μέσα στο ευρωπαϊκό τοπίο με τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια και τις κινήσεις των τραπεζών αρχής γενομένης από εκείνες της Γερμανίας. Να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο «μεταστέγασης» των κέντρων χρηματοδότησης της ναυτιλίας εκτός των άλλων λειτουργεί και ως απειλή για παραδοσιακά λιμάνια όπως το Αμβούργο όπου κατά το παρελθόν καταγράφηκαν συναντήσεις ναυτιλιακών παραγόντων με τους αντίστοιχους του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη σύναψη ναυτιλιακών δανείων.