Σύσκεψη για καθυστερήσεις στα Δίκτυα Βιολογικών Καθαρισμών

1 72965

Στα Αμπελάκια, Σελήνια Σαλαμίνας και στις Σπέτσες

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας στον Πειραιά, με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων που έχουν προκύψει στην εκτέλεση των εργασιών των σε εξέλιξη έργων,
ήτοι :
Α) Δίκτυο Βιολογικού Καθαρισμού Αμπελακίων και Σεληνίων Σαλαμίνας
Β) Δίκτυο Βιολογικού Καθαρισμού Νήσου Σπετσών

Επίσης συζητήθηκε και η τύχη της μελέτης, που έχει ολοκληρωθεί, για το δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού Αιαντείου.
Στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν ο Δ/ντης κ. Νικόλαος Μαμαλούγκας και εκπρόσωποι του ΕΠΠΕΡΑΑ, εκπρόσωποι των Δήμων Σαλαμίνας και Σπετσών, των αναδόχων εταιρειών των έργων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Νήσων.

Για τα προαναφερθέντα έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στην όδευση τους που οφείλονται στα αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και στην χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ λόγω της μετάβασης στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Στην σύσκεψη δόθηκαν απαντήσεις και λύθηκαν σοβαρά προβλήματα για την ομαλή συνέχιση των τόσο σοβαρών αυτών έργων για τα ιστορικά νησιά της Σαλαμίνας και των Σπετσών.
Η ευαισθησία της Περιφέρειας Αττικής στην έγκαιρη, ορθή εκτέλεση των έργων και την ελαχιστοποίηση της όχλησης των επαγγελματιών, των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών μας είναι σε υψηλή προτεραιότητα.

eep logo