Πόρος: Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ανάθεση του έργου του Βιολογικού!

Μετά από προσπάθειες 3 δεκαετιών

Έφτασε η ώρα για να ξεκινήσει - από την αρχή - ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει το νησί του Πόρου, περισσότερο από τρεις δεκαετίες και σήμερα, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του νησιού.

Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού ξεκινάει, καθώς ξεπεράστηκε και το τελευταίο γραφειοκρατικό εμπόδιο, με την έγκριση της ανάθεσης του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη:

"Καταπληκτικά νέα επιφύλασσε η σημερινή ημέρα, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο «αιφνιδίασε» ευχάριστα τον Δήμο μας, εκδίδοντας και αποστέλλοντάς σε χρόνο-ρεκόρ την υπ’ αριθμ. 523/1.9.2023 Πράξη του, με την οποία ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Πόρου.

Η πράξη εκδόθηκε ανέλπιστα γρήγορα εντός μόλις 14 ημερών από την αποστολή του φακέλου του έργου στον ΕΛ.ΣΥΝ. (18.8.2023), την στιγμή που η προθεσμία για την εξέτασή του ήταν 50 ημέρες και η εκτίμηση για τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης του έργου ήταν για τα μέσα Οκτωβρίου.


Έτσι, ο Δήμος μας θα καλέσει άμεσα την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου (Ηλέκτωρ – Θαλής) για την υπογραφή της σύμβασης και πριν τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου η δημοτική μας αρχή θα έχει ολοκληρώσει τον μεγαλύτερο άθλο με τον οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη στις δυο μέχρι σήμερα θητείες της!


Ο άθλος αυτός δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την βοήθεια των μηχανικών του Δήμου, του προσωπικού του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων το οποίο υποστηρίζει τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, του προσωπικού της Αναπτυξιακής «Πάρνωνας» που διενέργησε τον διαγωνισμό, των εξωτερικών μας συνεργατών, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, των Ειδικών Συνεργατών μου, του Αντιδημάρχου Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τάσου Παπαχρήστου και των αιρετών του Δήμου (μόνο της πλειοψηφίας δυστυχώς) που ψήφισαν όλες τις Αποφάσεις έγκρισης των διαδοχικών σταδίων του έργου. Ειδική αναφορά, δε, για την υποδειγματική δουλειά τους πρέπει να γίνει στις μηχανικούς Μαίρη Δανοπούλου και Μαρίνα Τριτάκη.


Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και συνεχίζουμε με την έναρξη και την πρόοδο του έργου με τον ίδιο υποδειγματικό τρόπο!"