Πόρος: Με επιτυχία η συγκέντρωση φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου

Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκέντρωσης φαρμάκων από την πρωτοβουλία "Όλοι μαζί μπορούμε" σε συναργασία με τους δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακoίνωση:

Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που το Σάββατο 4/3/23 ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Δήμου και του "Όλοι μαζί μπορούμε" για συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο μας. Η ανταπόκριση σας ήταν μεγάλη και καταφέρατε να συγκεντρώσετε φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των ωφελουμένων της δομής μας.

"Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020"

eep logo