Παρουσίαση της Στρατηγικής Κυκλικής Τουριστικής Οικονομίας για την Π.Ε.Νήσων

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου INCIRCLE

Μια στρατηγική καινοτομίας, που θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, παρουσιάστηκε πρόσφατα στον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Πρόκειται για τη Στρατηγική Κυκλικής Τουριστικής Οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής για την Π.Ε.Νήσων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου INCIRCLE.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής από τον συντονιστή του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus Κοσμά Αναγνωστόπουλο, παρουσία του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα Τουρισμού στην Αττική Θεόδωρου Κουτσογιαννόπουλου, της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής Αθηνάς Κολυβά και της Προϊσταμένης του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής Φωτεινής Σιώτα.

Η εν λόγω Στρατηγική προέκυψε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Έργο INCIRCLE του Προγράμματος INTERREG MED, κατόπιν φακέλου υποψηφιότητας που προετοίμασε, επιμελήθηκε και υπέβαλε η επιτελική Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής επιλέχθηκε πρώτη ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες από τέσσερις διαφορετικές χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να συμμετάσχει στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Σκοπός του εν λόγω Έργου είναι η υποστήριξη των νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής (Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας) και του παραλιακού Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, να προωθήσουν στρατηγικές κυκλικής τουριστικής οικονομίας στη μετα-covid εποχή.
Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και καινοτόμο Έργο, με στόχο την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες, με γνώμονα την ενίσχυση της κυκλικότητας των κρίσιμων πόρων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες που επηρεάζονται από τον τουρισμό (Νερό, Απορρίμματα, Ενέργεια, Κινητικότητα).

Προς τον σκοπό αυτό και κατόπιν της υπογραφής του από 18/10/2021 Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus – αλλά και την ένταξη σε αυτό ως πλήρες μέλος - ακολούθησε η σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας (ΑΔΑ: ΨΣΨΙ7Λ7-7Ι0) και η διοργάνωση από την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής συνολικά τριών διαδικτυακών συναντήσεων των ενδιαφερόμενων φορέων μέσα στο έτος 2022 (17/02/2022, 29/03/2022 και 05/05/2022), με τη συμμετοχή πολλών εκπροσώπων των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών εταιρειών, συνδικαλιστικών οργανώσεων στον τομέα του τουρισμού, μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημίων και ειδικών. Πλέον αυτών, στο πλαίσιο του Έργου διοργανώθηκε ένα τριήμερο «Κυκλικού Τουρισμού» στην Αίγινα στις 13-15 Μαΐου 2022, με σκοπό την παρουσίαση της εν λόγω Στρατηγικής και την εφαρμογή στην πράξη συγκεκριμένων πρακτικών κυκλικού τουρισμού.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσιάστηκαν στον Περιφερειάρχη Αττικής εν συντομία τα μέτρα που περιλαμβάνει η εν λόγω Στρατηγική στους προαναφερόμενους τέσσερις πυλώνες του Προγράμματος.
Επιπλέον, συζητήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Αττικής οι ευκαιρίες και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους νησιωτικούς Δήμους της Αττικής από την εφαρμογή της εν λόγω Στρατηγικής και που η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να αξιοποιήσει, καθώς και οι τρόποι ανάδειξης και υλοποίησης της εν λόγω Στρατηγικής, όπως η υιοθέτησή της από την Περιφέρεια Αττικής, η αναγκαιότητα εκπόνησης Τοπικών Σχεδίων Δράσης από τους Νησιωτικούς Δήμους, η ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και η σύσταση δομής παρακολούθησης της Στρατηγικής αλλά και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης της.

Ο Περιφερειάρχης, με αφορμή την παρουσίαση της Στρατηγικής, δήλωσε:

“Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η εφαρμογή τους στην πράξη και την καθημερινότητα έχει αναντίρρητα οφέλη για καθέναν και καθεμιά από εμάς. Η εφαρμογή της Στρατηγικής που παρουσιάστηκε, στον τομέα του τουρισμού και μάλιστα κατά την μετά-covid εποχή, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό βάρος της νησιωτικότητας, θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο στοιχείο για τους νησιωτικούς πληθυσμούς αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες των νησιών μας. Εξάλλου, ο τουρισμός κατέχει εξέχουσα θέση στις προτεραιότητές μας, ως μοχλός ανάπτυξης της περιοχής μας και της χώρας μας γενικότερα. Τουρισμός, ανάπτυξη και βιωσιμότητα αποτελούν βασικό άξονα της πολιτικής μας, για να δημιουργήσουμε την Αττική που επιθυμούμε, για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες”.

 

eep logo