Ύδρα: Νέα πρόταση δίνει λύση στις αντιδράσεις λιθόστρωσης του δρόμου Καμίνι-Βλυχός

ydra monopati kamini vlyxos

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το έργο της επίστρωσης με καλντερίμι, του δρόμου Καμίνι-Βλυχός πριν ακόμα μάλιστα ξεκινήσει. Πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει και υπογραφές, εκφράζουν την ανησυχία και την αντίθεσή τους σχετικά με τον τρόπο της επικείμενης υλοποίησης του έργου. Για το θέμα έχει πάρει θέση ο Δημοτικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Πολιτισμού, Παναγιώτης Ράππας, ο οποίος προτείνει να ορίσει ο Δήμος Ύδρας ολιγομελή επιτροπή, αποτελούμενη από έναν ή δύο έμπειρους οικοδόμους, παλιούς μαστόρους της τέχνης της πέτρας, καθώς και έναν αρχιτέκτονα που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του νησιού μας και έχει καταθέσει έργο στην Ύδρα, ώστε να αναλάβουν να επιβλέπουν για λογαριασμό του Δήμου τα δημόσια έργα που εκτελούνται. Τα μέλη θα δρουν συμβουλευτικά, θα εναλλάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα έχουν στόχο τους να αποτρέπουν κάθε μορφή αλόγιστης παρέμβασης και αλλοίωσης του τοπίου. Ο κ. Ράππας αναφέρθηκε επίσης με την πρότασή του, σε αντίστοιχα κοινώς αποδεκτά έργα, όπως το μονοπάτι προς το μοναστήρι της Ζούρβας, που μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν σαν πρότυπα.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Ράππα.

"Επειδή τις τελευταίες μέρες γίνεται μια έντονη συζήτηση σχετικά με την επίστρωση με καλντερίμι του δρόμου Καμίνι-Βλυχός και μερικοί συμπολίτες μας έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους και την αντίθεσή τους με το έργο ή με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί από την περιφέρεια αυτό να γίνει, θα ήθελα να κάνω εκτός ημερήσιας διάταξης μια πρόταση που νομίζω θα βοηθήσει στο μέλλον τον σχεδιασμό και κυρίως την εκτέλεση ανάλογων έργων στο νησί:
Να ορίσει ο Δήμος Ύδρας μια ολιγομελή επιτροπή που θα αποτελείται από ένα ή δύο έμπειρους οικοδόμους, «παλιούς μαστόρους της τέχνης της πέτρας» και έναν αρχιτέκτονα που ξέρει τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας και έχει καταθέσει έργο σ’ αυτήν, οι οποίοι θα αναλάβουν να επιβλέπουν για λογαριασμό του Δήμου τα δημόσια έργα που εκτελούνται στην Ύδρα. Επίσης θα μπορούν να λειτουργούν συμβουλευτικά καταθέτοντας την εμπειρία τους στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας στην φάση του σχεδιασμού αυτών των έργων. Τα μέλη της επιτροπής θα μπορούν να αλλάζουν ανά δύο χρόνια
Είναι αδιανόητο να μιλάμε για διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού, που είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης τέχνης, και να αποκλείουμε από την διαδικασία αυτή τους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και τη γνώση της.
Με την δημιουργία αυτής της επιτροπής θα μπορέσουν να καθησυχαστούν οι όποιες ανησυχίες στο μέλλον. Έχουν άλλωστε συχνά στο παρελθόν γίνει έργα στο νησί με τρόπο που δικαιολογούν απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών. Πολλά στενά της Ύδρας στρώθηκαν με μπετόν και «παραδοσιακές» πλάκες Πηλίου τα προηγούμενα χρόνια...
Όπως επίσης έχουν γίνει ανάλογα έργα από μαστόρους του νησιού που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα. Αναφέρω ενδεικτικά το μονοπάτι από την θάλασσα προς το μοναστήρι της Ζούρβας, έργο αισθητικά άψογο υδραίου μάστορα".

Πηγή: fonitisydras.com

eep logo