Αυτοψία της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων στα Κύθηρα

kithira

Επίσκεψη στα εκτελούμενα έργα και ενημέρωση για την πορεία τους

Τα Κύθηρα θα επισκεφτεί η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη από 11 έως 13 Μάιου 2022.
Η Αντιπεριφερειάρχης κατά την παραμονή της στα Κύθηρα θα επισκεφτεί τα εκτελούμενα από την Περιφέρεια Αττικής έργα και θα ενημερωθεί για την πορεία και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης τους.
Επιπλέον θα συναντηθεί με το Δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

ETEKA_Desktop

eep logo