Τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών στα Κύθηρα;

leoforeio mathites

Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετώπισε και φέτος με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς της. Στα πλαίσια αυτά έκανε έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες με το νέο τύπο διαγωνισμών για τα απαιτούμενα δρομολόγια.
Δυστυχώς όμως μία μερίδα μεταφορέων δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στον νέο τύπο διαγωνισμών , με αποτέλεσμα κάποια δρομολόγια να μείνουν αδιάθετα με όποια προβλήματα αυτό συνεπάγεται.
Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργήθηκαν και όσον αφορά στη μεταφορά μαθητών στα Κύθηρα, για την πιθανότητα των οποίων ο Δήμος Κυθήρων είχε αρμοδίως ενημερώσει κατά την διάρκεια του θέρους. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε άμεσα σε δύο προσκλήσεις υποβολής προσφοράς στην διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής , τόσο για τα άγονα αλλά και για νέα δρομολόγια που προέκυψαν στην πορεία.
Αυτή η διαδικασία προβλέπει κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε πρώτη φάση, που έχει ήδη ολοκληρωθεί, και στη συνέχεια κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στην Οικονομική Επιτροπή.
Είναι πλέον θέμα λίγων ημερών να ολοκληρωθεί και αυτή η δεύτερη φάση των οικονομικών προσφορών και της επιλογής των μεταφορέων για την μεταφορά των μαθητών στα Κύθηρα. Στο παρόν στάδιο έχει γίνει χρήση του Άρθρου 2 της ΠΝΠ 10/2015 και έχει ανατεθεί η μεταφορά στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι να αναδειχθούν οι καινούργιοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Εξετάζεται η πρόταση των οικείων Δήμων να γίνει ριζική αναθεώρηση του παρωχημένου συστήματος ανάδειξης μεταφορέων με 4ετή διάρκεια.

 

ETEKA_Desktop

eep logo