Εθελοντική δενδροφύτευση στο λατομείο Τούρλας, στη Σαλαμίνα

salamina latomeio tourlas

Διαβούλευση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων με Περιβαλλοντικό Σύλλογο των Σεληνίων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ανοικτή συνέλευση διαβούλευσης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) με το Σύλλογο Περιβαλλοντικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Σεληνίων.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, μέλη του ανωτέρω Συλλόγου παρέδωσαν στο Διοικητή ΔΑΛ έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση του λατομείου, που βρίσκεται στη θέση “Τούρλα” Κοινότητας Σεληνίων Σαλαμίνας.

Ανάμεσα στην Αρχή και στα μέλη του ανωτέρω Συλλόγου διαμορφώθηκε συναντίληψη αναφορικά με την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των “σκοτεινών” σημείων της υπόθεσης αυτής.

Ο Διοικητής ΔΑΛ δεσμεύτηκε να εξετάσει σχολαστικά τα παραδοθέντα έγγραφα και στοιχεία και να ενημερώσει σχετικά κάθε αρμόδια ελεγκτική Αρχή.

Παράλληλα, ανάμεσα στη ΔΑΛ και στο Σύλλογο Περιβαλλοντικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Σεληνίων συμφωνήθηκε να διερευνηθούν όλες οι υφιστάμενες δυνατότητες διοργάνωσης εθελοντικής δενδροφύτευσης στην περιοχή του προαναφερόμενου λατομείου, η οποία κηρύχτηκε αναδασωτέα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Pin It