Κινητές Μονάδες Τεχνικού Έλεγχου Οχημάτων στα Νησιά

kteo kinhto

Υπεγράφη η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ΠΕ Νήσων


Σήμερα υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ που επιθυμεί να διαθέσει Κινητή Μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 124124/19-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΤΣ7Λ7-ΤΚ7) απόφαση όπως εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α

 

Κατηγορίες οχημάτων

ΒΑΡΕΑ

ΕΛΑΦΡΑ

ΜΟΤΟ

1.

Νήσος Αίγινα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.

Δήμος Τροιζηνίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


Για τις περιοχές των νήσων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου και Σπετσών για τα οχήματα των οποίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικ. 49372/3352/04-08-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2726/2017) δεν υφίσταται υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εφόσον κυκλοφορούν εντός των νήσων αυτών, θα εξεταστεί η ανάγκη εξυπηρέτησής τους με Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αυτό δε σημαίνει ότι εάν υπάρξει ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα νησιά -πλην Ύδρας- δε θα μπορέσει να επεκταθεί.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα εκδηλώνει ενδιαφέρον για το σύνολο των περιοχών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα επιλογής μία εξ΄αυτών.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο άπτεται της ασφάλειας οδηγών και οχημάτων, βαίνει προς τη λύση του με την ανωτέρω απόφαση.

Pin It

eep logo