Διενέργεια διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της οδού Δημοσθένους

dhmosthenous poros

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύνταξη Μελέτης διαμόρφωσης της οδού Δημοσθένους (νυν Χριστόδουλου Μέξη), προϋπολογισμού 42.878€.

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η εγκατάσταση νέων υπογειοποιημένων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, η εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού, η πλακόστρωση με υλικά εναρμονισμένα στον αισθητικό χαρακτήρα της περιοχής και συγκοινωνιακές διευθετήσεις, με έμφαση στην ασφάλεια των πεζών.
Η Μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υπο-Μελέτες: 1) αρχιτεκτονική, 2) υδραυλική, 3) κυκλοφοριακή, 4) ηλεκτρομηχανολογική, 5) περιβαλλοντική, 6) Μελέτη Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. και 7) τεύχη δημοπράτησης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης αφορά στην άνοδο της οδού μέχρι τη Δεξαμενή, καθώς η αντίστοιχη παρέμβαση για το τμήμα μέχρι την πλατεία του Αγ. Κωνσταντίνου περιλαμβάνεται σε άλλη Μελέτη που ήδη βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου. Με την παραλαβή της Μελέτης, ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο με τρία χρόνια από σήμερα.

Pin It

eep logo