Συνάντηση σχετικά με τα έργα αποχέτευσης της Σαλαμίνας

salamina agogos

Από την Αντιπεριφέρεια Νήσων

Ενόψει της εκκίνησης και της επιτάχυνσης του έργου τυου βιολογικού καθαρισμού Σεληνίων και Αμπελακίων Σαλαμίνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της ΤΥΔΚ, εκπρόσωποι του εργολάβου του έργου και της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Στόχος της σύσκεψης ήταν η επιτάχυνση του έργου και η ολοκλήρωσή του εντός των χρονικών ορίων του ΕΣΠΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο λόγω του πλούτου και της πυκνότητας των αρχαιολογικών ευρημάτων ιδιαίτερα στην περιοχή των Αμπελακίων, για αυτό απαιτείται άριστος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και του αναδόχου. Τα μέτωπα θα είναι αρκετά και θα λαμβάνεται υπόψη η καθημερινότητα των κατοίκων, έτσι ώστε να υπάρχει η ελάχιστη όχληση. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει σχέδιο καθημερινής ενημέρωσης για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συνεργασία με τον Δήμο και την Τροχαία Σαλαμίνας.