Αντιπλημμυρική θωράκιση στο Δήμο Πόρου

poros roloi

Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών έργων απορροής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στον Δήμο Πόρου» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης. Το έργο, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πόρου, με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα τεχνικά απορροής ομβρίων που έχουν υποστεί βλάβες ή είναι ανεπαρκή.

Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις για την κατασκευή, επέκταση και τη συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων:
• καθαίρεση και επανακατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση Νεώριο,
• καθαρισμός και απόφραξη γέφυρας Αγίας Βαρβάρας,
• Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα στη θέση Φούσα,
• κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα και κατασκευή καναλιού ομβρίων στη θέση προς οικία Στρατηγού,
• κατασκευή δίδυμου αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 80 εκατοστών στη θέση Βλαχέικα,
• κατασκευή αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 80 εκατοστών στο τρίτο τεχνικό προς Ποσειδώνιο.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Πόρου.