Παράταση ενός χρόνου για τον αγωγό της Αίγινας

aigina ypothalassios_agogos

• Δήλωση Δημήτρη Καρύδη

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τηρώντας την δέσμευσή του σχετικά με το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Αίγινας, θα καταθέσει στο τέλος της βδομάδας , σε νομοσχέδιο του υπουργείου που συζητείται ήδη στη Βουλή με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

την αναγκαία τροπολογία με την οποία δίνει παράταση ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, στην προηγούμενη απόφασή του που λήγει στις 31-12-2014 -δηλαδή μέχρι 31-12-2015- διασφαλίζοντας απολύτως από την πλευρά του, τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου.

Συγκεκριμένα: Με την προτεινόμενη προσθήκη - τροπολογία προστίθεται μεταβατική ρύθμιση στη διάταξη του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (Α΄90), σύμφωνα με την οποία αποφάσεις έγκρισης δημοπράτησης έργων με το σύστημα μελέτη κατασκευή οι οποίες έχουν εγκριθεί πριν τις 11/9/2013 (ημερομηνία ισχύος της απόφασης με αριθμ. Δ17γ/256/7/ΦΝ437.5/11.9.2013) παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2014 οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προσφορές των σχετικών δημοπρασιών. Μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης με αριθμ. Δ17γ/256/7/ΦΝ437.5/11.9.2013 «Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-04-2013), για δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη - κατασκευή)» προέκυψε θέμα σχετικά με την τύχη των κατ’ ιδίαν αποφάσεων που είχαν εκδοθεί πριν την 11-9-2013 και οι οποίες εγκρίνουν τη δημοπράτηση έργων με το σύστημα Μ-Κ. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι φορείς που έτυχαν έγκρισης δημοπράτησης του έργου τους με το σύστημα Μ-Κ αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες δημοπράτησης μέχρι 11-9-2013 ή το έργο τους δεν περιλαμβάνεται στα είδη της απόφασης να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας των ποσών που δαπάνησαν αλλά και της χρηματοδότησης του έργου. Με την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη δίνεται η δυνατότητα δημοπράτησης όλων των παραπάνω έργων μέχρι την 31/12/2015.

Η πλήρης διατύπωση του Άρθρου, όπως προβλέπει η τροπολογία στη Βουλή από τον υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρυσοχοϊδη, είναι η εξής:

«Τροποποίηση του άρθρου 8 του κ.ν. 3669/2008

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις οποίες εγκρίνεται η δημοπράτηση δημοσίων έργων με το σύστημα μελέτη-κατασκευή και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31/12/2015, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δημοπρασιών».

Ο Δημήτρης Καρύδης, έκανε για το θέμα την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ότι είπε το κάνει πράξη -για δεύτερη φορά- δίνοντας παράταση ενός έτους, ώστε να γίνει η δημοπράτηση του μεγάλου έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας. Αποδεικνύει την ευαισθησία του για την ανάπτυξη του νησιού μετά την άμεση ανταπόκρισή του, στα αγωνιώδη αιτήματα όλων των φορέων και σύσσωμης της κοινωνίας της Αίγινας.

Πλέον δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την Περιφέρεια Αττικής και την κυρία Δούρου να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή ένα έργο που παρέλαβε πανέτοιμο, ένα έργο ζωής για την Αίγινα».