Τα Μικρά Νησιά μαζί με την Αειφόρο Ανάπτυξη

kehagioglou karavassili

• Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) και το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD).

Οι πρόεδροι του CISD, Μαργαρίτα Καραβασίλη και του ΕΔΜΝ, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, υπογράφοντας αυτό το πρωτόκολλο εκφράζουν -ανάμεσα στα άλλα- και την βούλησή τους να συμβάλουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ιδιαίτερης αναπτυξιακής πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές, ενώ έμφαση δίνεται και στην συνεργασία τους τόσο σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων όσο στην διάχυση του πνεύματος της αειφόρου ανάπτυξης στα μικρά νησιά..

Κατά την υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας η πρόεδρος του Παρατηρητήριου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη CISD, Μαργαρίτα Καραβασίλη δήλωσε:

Η μικρονησιωτική Ελλάδα αποτελεί κλειδί ύπαρξης της χώρας μας από κάθε πλευρά… εθνικής κυριαρχίας, περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, ανόθευτων παραδόσεων. Ωστόσο, τα μικρά νησιά ήσαν διαχρονικά στο περιθώριο του ενδιαφέροντος της Πολιτείας που με μονόφθαλμες νοοτροπίες αδιαφορούσε για την επιβίωσή τους -την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική- στρέφοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στις περιοχές εύκολου και υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος. Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, με εκτενή ποικιλία δράσεων και αγώνων και σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους όχι μόνο διέδωσε την μοναδική τους ποιότητα διεθνώς αλλά αγωνίστηκε συστηματικά για την ανάδειξη και επίλυση των σοβαρών τους προβλημάτων, πολλά από τα οποία δυστυχώς ακόμα εκκρεμούν. Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ευρίσκεται αλληλέγγυο στους σκοπούς και αγώνες του ΕΔΜΝ, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην συντομότερη επίτευξη αποτελεσμάτων σε όφελος της μικρονησιωτικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

Με την ίδια ευκαιρία, ο πρόεδρος του ΕΔΜΝ Λευτέρης Κεχαγιόγλου δήλωσε:

Με μεγάλη μας χαρά υπογράψαμε αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας με τον πιο σημαντικό στην ελληνική επικράτεια φορέα πού ασχολείται με θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Το CISD έχει δώσει μάχες μέχρι σήμερα με αισιόδοξα αποτελέσματα και για μας τα μικρά νησιά, ένας τέτοιος συνεργάτης φορέας είναι πολύτιμος. Είμαστε βέβαιοι ότι η κοινή μας πορεία σε θέματα μικρών νησιών και της αειφόρου ανάπτυξης θα βοηθήσει τις μικρονησιωτικές κοινωνίες για ένα αισιόδοξο αύριο..

ETEKA_Desktop

eep logo