Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας

1 keratsini

Στον ορισμό και στην ανάθεση αρμοδιοτήτων των νέων αντιδημάρχων στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας προχώρησε ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος.
Συγκεκριμένα, ορίζονται ως αντιδήμαρχοι με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019,

Α) η Στέλλα Μιχάλογλου με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη
α. Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
β. Του Τμήματος Παιδείας και Διά βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Πολιτισμού- Αθλητισμού-Παιδείας.
Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει. Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας ,των εντολών πληρωμής και των χρηματικών ενταλμάτων για την μισθοδοσία όλου του προσωπικού καθώς και των ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος.

Β) Η Γιώτα Περδίκη με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη
α. Της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
β. Του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
γ. Του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
δ. Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει. Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής και των χρηματικών ενταλμάτων για την μισθοδοσία όλου του προσωπικού καθώς και των ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ) Η Σταυρούλα Συράκου με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη
α. Της Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
β. Του Τμήματος Πολιτισμού
Του Τμήματος Αθλητισμού
Του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων της
Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας.
2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει. Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής και των χρηματικών ενταλμάτων για την μισθοδοσία όλου του προσωπικού καθώς και των ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων.
3. Τα εκκλησιαστικά θέματα και τα θέματα που αφορούν τις Ενορίες του Δήμου μας.
4. Τα θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
5. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
6. Την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος

Δ) Ο Μιλτιάδης Θεόδοτος με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α.-Του Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού
-Του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
-Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
β. Του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει. Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής και των χρηματικών ενταλμάτων για την μισθοδοσία όλου του προσωπικού καθώς και των ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε) Ο Στράτος Δασκαλάκης κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας και με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α. Του Τμήματος Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
β. Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει. Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής και των χρηματικών ενταλμάτων για την μισθοδοσία όλου του προσωπικού καθώς και των ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ) Η Ευγενία Διακάκη με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
β. Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
γ. -Του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων
-Του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
-Του Τμήματος Μελετών
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει. Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής και των χρηματικών ενταλμάτων για την μισθοδοσία όλου του προσωπικού καθώς και των ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Pin It

eep logo