Ε.Β.Ε.Π.: Θέμα ανάλυσης τα στοιχεία για τα λουκέτα στην αγορά

1 louketa magazia

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ότι, η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. διαφέρει από τη σύσταση και λειτουργία μιας νέας επιχείρησης, καθώς επίσης και η διαγραφή, από τη λύση μιας παλιάς εταιρίας ή την παύση λειτουργίας μιας υφιστάμενης επιχείρησης, καθώς και κάθε μεταβολή στα Μητρώα των Επιμελητηρίων για τους παρακάτω ειδικούς λόγους, που μπορούν να αναλυθούν, ως εξής:
• Αλλαγή Νομικής μορφής της επιχείρησης από προσωπική σε κεφαλαιουχική
• Αλλαγή έδρας ή επωνυμίας με διατήρηση Α.Φ.Μ.
• Συγχώνευση ή εξαγορά
• Εγγραφή Υποκαταστημάτων
• Ίδρυση επιχειρήσεων μέσω Υ.Μ.Σ.
• Αναδρομικές διαγραφές από Μητρώα Επιμελητηρίων
• Εγκλωβισμός ανάμεσα σε ΤΑΧΙS και Γ.Ε.ΜΗ. ανενεργών επιχειρήσεων
• Μετάπτωση ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
• Εγγραφή σε πραγματικό χρόνο & διαγραφή σε μεταγενέστερο

Αυτοί είναι κυρίως, κάποιοι από τους λόγους που προκύπτει διαφορά στη σύγκριση, ανάμεσα στα στοιχεία για τις εγγραφές και τις διαγραφές επιχειρήσεων, που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, από εκείνα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ., που περιλαμβάνει η βάση δεδομένων και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του. Σύμφωνα, με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το πρώτο εξάμηνο του 2016 το σύνολο των συστάσεων επιχειρήσεων ανήλθε σε 20.345, εκ των οποίων οι 13.826 ήταν ατομικές και οι υπόλοιπες 6.519 νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε και Ι.Κ.Ε.). Το ίδιο διάστημα, οι διαγραφές επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, ανήλθαν σε 16.994, εκ των οποίων οι 12.641 αφορούν ατομικές επιχειρήσεις. Με βάση τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο, το πρώτο εξάμηνο του 2016 το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών είναι θετικό, κατά 3.351 επιχειρήσεις. Από τη βάση των δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., ωστόσο, προκύπτει ότι, το ίδιο διάστημα οι συστάσεις ανήλθαν σε 15.659, εκ των οποίων οι 10.474 είναι ατομικές. Οι διαγραφές το ίδιο διάστημα ανέρχονται σε 17.939, εκ των οποίων οι 12.034 αφορούν σε παύσεις ατομικών επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, από τα στοιχεία, όπως αυτά δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., προκύπτει ότι το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών είναι αρνητικό, κατά 2.280 επιχειρήσεις. Απόκλιση επίσης παρατηρείται και σε ό, τι αφορά τα στοιχεία για το σύνολο του 2015. Το υπουργείο υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ότι, οι εγγραφές ανήλθαν συνολικά σε 43.846, ενώ η βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. δείχνει 31.022 νέες συστάσεις. Οι διαγραφές το 2015 ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας 24.846, αλλά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., 26.837. Στα στοιχεία πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής σε επιχειρήσεις, που είχαν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε παρελθόντα χρόνο και είχε, ως αποτέλεσμα, τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. 6.600 επιχειρήσεων το 2015 και 1.600 το 2016, που ήταν ανενεργές, επί μακρόν.

Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι ένα σημαντικό πολυεργαλείο σε εθνικό επίπεδο, γιατί κατάφερε να συνδέσει τον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα προσφέροντας πολλές υπηρεσίες, μειώνοντας παράλληλα χρόνο και γραφειοκρατία. Παρακολουθεί την ιστορικότητα και την διαδρομή των επιχειρήσεων, εκδίδει έγγραφα και πιστοποιητικά ψηφιακά, διατηρεί στοιχεία για τις Α.Ε. και βεβαίως προσφέρει την Υπηρεσία Μιας Στάσης – Υ.Μ.Σ. Επίσης, ενδέχεται να έχει γίνει σύγχυση, μεταξύ των εγγραφών στην Υ.Μ.Σ. και των εγγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες όμως δεν πρέπει να αθροίζονται. Η Κ.Ε.Ε.Ε. έχει λάβει ήδη σχετική απόφαση για δημιουργία λογισμικού, προκειμένου να εξάγονται ομοιογενή και πολύ αναλυτικά στατιστικά στοιχεία από το Γ.Ε.ΜΗ. και θα είναι έτοιμο σε περίπου 2-3 μήνες. Η βελτίωση στην εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. - όπως έχουν στην εφαρμογή τα Μητρώου των Επιμελητηρίων θα συμπεριλαμβάνει - αιτία εγγραφής και διαγραφής, αφού άλλο είναι νέα επιχείρηση και άλλο εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Και τέλος, άλλο διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ., που έπεται και άλλο το "λουκέτο", που δυστυχώς προηγείται.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., η στήριξη στις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. είναι δεδομένη και το θέμα προέκυψε, επειδή όλοι "χαθήκαμε στην ανάλυση" των στοιχείων. Χαρακτηριστικά στο Ε.Β.Ε.Π. το πρώτο εξάμηνο του 2016 οι εγγραφές στο Γ.Ε.ΜΗ. ήταν 406, αλλά οι συστάσεις νέων εταιρειών 311, αντίστοιχα οι διαγραφές ήταν 239, εκ των οποίων οι 69 έκαναν διακοπή εργασιών, ενώ οι 170 ήταν ανενεργές.
Το μεγάλο πρόβλημα όμως, δεν είναι η διαφορά στον αριθμό των λουκέτων, αλλά το γεγονός ότι κάθε χρόνο δημιουργούνται όλο και λιγότερες νέες επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά. Από τις 20.000 νέες επιχειρήσεις το α' εξάμηνο του 2014, πέρυσι ιδρύθηκαν 18.000 και φέτος 15.600 κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ασταθούς και φορολογικά εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αφού οι επιχειρηματίες δεν έχουν πλέον συνέταιρο το κράτος, αλλά το κράτος έχει "μικρο συνεταίρους" τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της αγοράς.

Σχόλιο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «... Όσον αφορά στη σύσταση των νέων επιχειρήσεων το α΄ εξάμηνο του 2016, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, στο Επιμελητήριο του Πειραιά, παρατηρείται ένα ενθαρρυντικό, θετικό πρόσημο, που αποτυπώνει και μία δυναμική για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στο ότι η πειραϊκή επιχειρηματικότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με τον εξέχοντα ρόλο, που διαδραματίζει η ναυτιλία μας στο παγκόσμιο στερέωμα, καθώς επίσης και στις προσπάθειες που γίνονται για την αναζωπύρωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Καλούμαστε να αποκαταστήσουμε με βάση τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς, τα αρνητικά πρόσημα όλου του 2015, παρά τη μεγάλη απογοήτευση που νιώθουμε από το επιχειρηματικό περιβάλλον και κυρίως την υπερφορολόγηση. Δραστηριοποιούμαστε σε μια περιοχή, τον Πειραιά, με κρίσιμη γεωπολιτική θέση, που μπορεί να αναπτύξει τη ναυπηγική βιομηχανία, αλλά κυρίως τον κλάδο του διεθνούς, διαμετακομιστικού εμπορίου και logistics σε σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας, μετά τη ναυτιλία μας...».

eep logo