Προγραμματικές συμβάσεις για έργα στη Νίκαια

ghpedo adeio

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εγκρίθηκαν, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου, δύο Προγραμματικές Συμβάσεις για έργα που θα εκτελεστούν από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και αφορούν:
(α) Στην αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα του γηπέδου «Παντελής Νικολαϊδης» στη Νίκαια, προϋπολογισμού 433.000 €. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση συντήρησης του τάπητα για διάστημα 15 μηνών μετά την παραλαβή του έργου.
(β) Στην επισκευή και άρση της επικινδυνότητας της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Νίκαια, προϋπολογισμού 155.000 €. Η συγκεκριμένη οδός είναι σημαντική για το οδικό δίκτυο της περιοχής δεδομένου ότι από αυτή διέρχονται πολλές λεωφορειακές γραμμές και εξυπηρετεί την πρόσβαση και στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση συντήρησής του για διάστημα 15 μηνών μετά την παραλαβή του.

 

eep logo