Δημόσια Διαβούλευση για την «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» του Δήμου Πειραιά

peiraias mikrolimano aerial

Παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο η στρατηγική για την αστική αναβάθμιση και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η στρατηγική αυτή αξιοποιεί το σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων από ποικίλες χρηματοδοτικές πηγές.
Ο Δήμος Πειραιά, ξεκινάει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, έτσι ώστε οι πολίτες, οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς της πόλης, αλλά και οι θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι, να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη βελτίωση της στρατηγικής με ιδέες και προτάσεις.
Το κείμενο στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά μαζί με σχετικό ερωτηματολόγιο, στον εξής σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/18oIZW9Ij4dszTV7cYX-hzI19PDSVCEuY6H2Ys4pJK78/viewform?c=0&w=1

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Ο Δήμος Πειραιά, αξιοποιεί για πρώτη φορά, ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής καθώς και την αναβάθμιση του αστικού ιστού της πόλης. Σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η αξιοποίηση αυτού του εργαλείου αποτελεί μονόδρομο, για να γίνουν έργα, παρεμβάσεις και να ληφθούν πρωτοβουλίες, προκειμένου ο Πειραιάς να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, όπως άλλωστε έχουμε δεσμευτεί. Καλώ τους πολίτες και τους φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με ιδέες και προτάσεις. Είναι προς όφελος όλων και κυρίως προς όφελος της πόλης μας».

eep logo