Ε.Β.Ε.Π.: Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο

evep

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του που ενδιαφέρονται για πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής τους, ώστε να προχωρήσουν σε εξαγωγές στην Αίγυπτο.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
"Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με την πιστοποίηση παραγωγικών μονάδων και εγγραφή σε Μητρώο Εξαγωγέων στην Αίγυπτο, και μετά από σχετικό έγγραφο της Β8 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών,
με αφορμή την υποβολή παρατηρήσεων/ενστάσεων της Αντιπροσωπείας Ε.Ε. προς το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου σχετικά με την εν θέματι νομοθεσία, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα κάτωθι:

· Εάν και σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων της Αιγύπτου.

· Εάν η ήδη εγγραφείσα επιχείρηση έχει παραλάβει επίσημη επιβεβαίωση εγγραφής ή εξακολουθεί, μετά την εγγραφή της, να αντιμετωπίζει δυσχέρειες κατά τη διεκπεραίωση των εξαγωγών τους στην Αίγυπτο.

· Εάν η επιχείρηση έχει καταβάλλει αμοιβές και τι ύψους για την επικύρωση (legalisation) των απαιτούμενων εγγράφων στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Οι απαντήσεις θα αποσταλούν στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάϊρο, για σχετική ενημέρωσή τους".

ETEKA_Desktop

eep logo

OuranosVeakeioBanner