Έτοιμο το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τα Λιπάσματα

Aπό τα Εργαστήρια Αστικού Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΕΜΠ

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας η μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) της Ζώνης Ανάπλασης Περιοχής Λιπασμάτων Δραπετσώνας. Περιλαμβάνει το τεύχος της πλήρους τεκμηρίωση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών δεδομένων του Δήμου και της πρώην λιμενοβιομηχανικής ζώνης, την τεχνική έκθεση προέγκρισης προς νομοθέτηση σύμφωνα με το αρθρ.8, ν.4447/2016 και τα σχετικά παραρτήματα.

Το ΕΠΣ συντάχθηκε από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος και το Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικής Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου βάσει της από 24/01/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.Με τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτείνονται προς θεσμοθέτηση οι χρήσεις της ανάπλασης στην πρώην λιμενοβιομηχανική ζώνη Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Αυτές περιλαμβάνουν το μητροπολιτικό πάρκο Λιπασμάτων και σημαντικές χρήσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανταπόδοσης - το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πειραιά και το Κέντρο Έρευνας και Ελέγχου Περιβάλλοντος Λιμένα Πειραιά όπως και από συμβατές με την κατοικία και το αστικό πράσινο ήπιες χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού, αναψυχής.

Μετά από εκτενή έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της εκπομπής αερίων ρύπων, της πιθανότητας βιομηχανικού ατυχήματος ευρείας κλίμακας, και βάσει της οδηγίας SEVESO προτείνεται η απομάκρυνση των βιομηχανικών χρήσεων της OIL ONE και η εξυγίανση της περιοχής με νέες χρήσεις πρασίνου.
Η κατάθεση του ΕΠΣ αποτελεί επίσης το επόμενο στάδιο για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του κενού ακινήτου της Εθνικής Τράπεζας όπως και της δημιουργίας του πλήρους μητροπολιτικού χώρου πρασίνου.Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος παραλαμβάνοντας την τελική μελέτη δήλωσε:
«Έγινε άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου Λιπασμάτων, ενός χώρου πρασίνου, πολιτισμού, και αναψυχής απολύτως απαραίτητου για όλη την πόλη μας. Μαζί του σχεδιάζουμε τη δημιουργία άλλων δύο μονάδων εξέχουσας σημασίας- του δημόσιου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Πειραιά και του Κέντρου Έρευνας και Ελέγχου Περιβάλλοντος Λιμένα Πειραιά στο διατηρητέο κτίριο του πρώην Ινστιτούτου «Ν.Κανελλόπουλος». Θέλω να ευχαριστήσω τις επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη συνεργασία μας και την τεκμηριωμένη μελέτη τους και να διαβεβαιώσω ότι με βάση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο το όραμα δύο γενεών συνδημοτών μας για τα Λιπάσματα περνάει πλέον στο τελευταίο στάδιο της πλήρους υλοποίησης του.»

 

 

eep logo