Δήμος Νίκαιας - Ρέντη: Ενημέρωση για τις εγγραφές στα ΚΔΑΠ περιόδου 2023 - 2024

Θα πραγματοποιηθούν 1-14 Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με τις εγγραφές παιδιών για τη περίοδο 2023-2024 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, αυτές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 2023 στη δομή που έχει επιλέξει ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος* και εφόσον το ωφελούμενο παιδί έχει λάβει voucher.

Οι εγγραφές στο «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2023 – 2024» θα γίνονται σύμφωνα με την “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” με ΑΔΑ: Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ, σύμφωνα με την οποία ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος, θα πρέπει ο ίδιος να εκτυπώσει το voucher και να το παραδώσει στη δομή της επιλογής του/της, να έχει μαζί ταυτοποιητικά έγγραφα, να υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση, όπου περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο (2) μερών, καθώς και να εξουσιοδοτήσει μέσω της ειδικής εφαρμογής την ΕΕΤΑΑ να πληρώνει τη δομή κάθε μήνα για λογαριασμό του, η οποία φέτος αποτελεί ατομική υποχρέωση του/της νόμιμου/ης εκπροσώπου.

Ειδικότερα οι εγγραφές ανά Δημοτική Κοινότητα θα πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

- Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη, Θεμιστοκλέους 7, Αγ.Ι.Ρέντη, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 απόγευμα.

- Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, Σηστού 35 & Παρασκευοπούλου, Νίκαια, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 απόγευμα, για τις ημερομηνίες από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια, λόγω της λειτουργίας του σχολείου, το ωράριο για τις εγγραφές θα διαφοροποιηθεί και θα διαμορφωθεί, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και μόνο για τις ημερομηνίες από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται, ότι όσοι δεν λάβουν το voucher, θα προσέλθουν για εγγραφές μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2023, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΕΕΤΑΑ μέσω ΕΣΠΑ και θα είναι γνωστές οι κενές θέσεις της δομής.

* “νόμιμος/η εκπρόσωπος” ορίζεται ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του παιδιού, ο ανάδοχος γονέας, ο επίτροπος ή ο συμπαραστάτης.

eep logo