Βράβευση Δήμου Πειραιά στα Diversity & Inclusion Awards 2023

Για την εξωστρέφεια των δράσεων για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη

Ο Δήμος Πειραιά βραβεύθηκε από το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση για την εξωστρέφεια των δράσεων του Δήμου Πειραιά, σε θέματα που άπτονται της αποδοχής της διαφορετικότητας των συνανθρώπων μας και της ένταξης αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, 4 Δήμοι της χώρας κατέθεσαν πρόταση διεκδίκησης βραβείου στα 2nd European Capitals of Inclusion and Diversity Award με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Φεβρουάριο, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Πειραιά.


Το βραβείο παρέλαβε η Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας κα Κυριακή Μπουρδάκου, η οποία αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες, τις στρατηγικές δράσεις και τις πρακτικές που έχουν στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία κ.ά.) και την έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται στον Δήμο Πειραιά.


Ενδεικτικά οι δράσεις είναι οι παρακάτω:
-Λειτουργία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών
-Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 2022-2025
-Δράσεις ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ηλικιωμένων (δράσεις ψηφιακού εγγραμματισμού των ηλικιωμένων, ομάδες συμβουλευτικής)
-Συμπεριληπτικές δράσεις για την ανάδειξη της σημασίας της υποστηριζόμενης απασχόλησης στα άτομα με αναπηρία
-Δράσεις ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ενσυναίσθηση και την υιοθέτηση υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς (Δημοτικά Σχολεία)
-Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για την ισότητα των φύλων
-Ημερίδα για την γυναίκα με την συμμετοχή ομάδων εφήβων, ηλικιωμένων, βράβευση γυναικών
-Δράσεις επαγγελματικής ένταξης ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
-Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την κακοποίηση και την βία
(βιωματικές ομάδες σε ηλικιωμένες γυναίκες)
-Βιωματικό εργαστήριο για την εξάλειψη της βίας στον αθλητισμό.


Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη βράβευση του Δήμου Πειραιά από το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση, για την εξωστρέφεια των δράσεων του δήμου μας, σε θέματα που αφορούν την αποδοχή της διαφορετικότητας των συνανθρώπων μας και την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με τη βράβευση αυτή αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας σε μια σειρά σημαντικών κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών μας για τη γυναίκεια ενδυνάμωση, για τη στήριξη των ΑμΕΑ, της τρίτης ηλικίας κ.ά. Διακριτή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι η κοινωνική πολιτική και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε, εφαρμόζοντας πρακτικές με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοργάνωση για τη βράβευση του Δήμου Πειραιά».


Η Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Κυριακή Μπουρδάκου, δήλωσε:

«Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών υλοποιεί σημαντικά προγράμματα στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ευάλωτων και ειδικών ομάδων, που είναι ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (ΑμΕΑ, έφηβοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο, τρίτη ηλικία κ.ά.). Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση και την έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας. Το βραβείο αυτό αποτελεί μια επιβράβευση των προσπαθειών μας. Δεν επαναπαυόμαστε. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε».

eep logo