Συνάντηση του Προέδρου Δ.Σ.Π. με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά


Μνημόνιο Συνεργασίας και κοινές δράσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη

Την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλία Κλάππα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς.

Τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά σε θέματα επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του από 21/09/2022 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, καθώς και επέκτασής του με τη συμμετοχή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενόψει μάλιστα της μεγάλης κοινότητας Δικηγόρων Πειραιά που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη και το Ναυτικό Δίκαιο.

eep logo