Πανεπιστήμιο Πειραιά: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠαΠει

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική», ξεκίνησε το 2001 με στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή η οποία έχει αποκτήσει πρόσφατα ιδιαίτερη σπουδαιότητα αφού αποτελεί την καρδιά της επιστήμης των δεδομένων (data science) και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data). Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές/τριές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, δηλαδή με το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής, για το οποίο γίνεται πρακτική εξάσκηση, με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και στατιστικών πακέτων (Python, R, SPSS, Mathematica κ. ά.) στο σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών που διαθέτει το ΠΜΣ.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με δυνατότητα ολοκλήρωσης συγκεκριμένων κατευθύνσεων σε σύγχρονα αντικείμενα (Επιστήμη Δεδομένων, Βιοστατιστική, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Xρηματοοικονομικά), οι οποίες αποκτώνται με την επιλογή αντίστοιχων εξειδικευμένων μαθημάτων, πέραν των μαθημάτων κορμού.

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι κυρίως Καθηγητές Α.Ε.Ι. με μεγάλη διδακτική εμπειρία και αξιόλογο ερευνητικό έργο αλλά και έμπειρα στελέχη της αγοράς με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα και τις κατευθύνσεις του προγράμματος.

Οι απόφοιτοί του αποκτούν προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής αλλά και επαρκείς ειδικές γνώσεις ώστε να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους οργανισμούς, τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα όπου απαιτείται εξειδικευμένη στατιστική γνώση, να εργάζονται παραγωγικά σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, σε τμήματα στατιστικών μελετών διάφορων μονάδων (νοσοκομείων, βιομηχανιών, μεγάλων παραγωγικών μονάδων), στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών τραπεζικών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.ά.

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, με συμμετοχή σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 3-4 μηνών, μέσω του οποίου εργάζονται σε Ελληνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα του προγράμματος.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mefast@unipi.gr, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Πληροφορίες: http://stat.unipi.gr/mefast

 

 

eep logo