Νέο κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων αποκτά το Σ.Ε.Φ.

Σε συνεργασία με τη Μαρίνα Αθηνών

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεργάζεται με την Μαρίνα Αθηνών για την κατασκευή ενός νέου καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων από τη Μαρίνα Αθηνών.

Με την τοποθέτηση του θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα των επανεμφανιζόμενων λιμναζόντων υδάτων στα όρια των δύο χώρων (Μαρίνα - ΣΕΦ). Ταυτόχρονα, προβλέπεται η μετακίνηση και επανεγκατάσταση των υφιστάμενων ιστών οδοφωτισμού από την πλευρά της Μαρίνας Αθηνών προς την πλευρά του ΣΕΦ, καθώς και η επιμελής αναδιάταξη των καλωδιώσεων τροφοδοσίας αυτών.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την Μαρίνα Αθηνών, μέλος του κατασκευαστικού ομίλου ΑΒΑΞ, για την πολύτιμη αυτή δωρεά.