Στον Πειραιά η διακρατική εκδήλωση του BluAct 2nd wave

Ανασκόπηση των πεπραγμένων της υλοποίησης του έργου

Στο πλαίσιο του έργου BluAct 2nd wave, ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει την τελική διακρατική διήμερη εκδήλωση (final event) στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα Κίμωνος Ράλλη του Πειραϊκού Συνδέσμου. Στόχος η ανασκόπηση των πεπραγμένων της υλοποίησης του έργου.

Το έργο BluAct 2nd wave υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III. Οι δράσεις του έργου στόχευαν στην προσαρμογή σε διακρατικό και τοπικό επίπεδο, στην αποτελεσματική μεταφορά της Πρωτοβουλίας του Διαγωνισμού καινοτομίας Blue Growth Piraeus (που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά) σε κάθε μία από τις «πόλεις μεταφοράς» (transfer cities), στην προώθηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και στην επιχειρηματική καινοτομία, τοποθετώντας τη θάλασσα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανάπτυξης των Πόλεων-Λιμανιών.

Μεταξύ των στόχων του έργου η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε τομείς και κλάδους της γαλάζιας οικονομίας. Το έργο απευθυνόταν σε παράκτιες πόλεις ή / και σε πόλεις λιμάνια με παραγωγική εξάρτηση από τις δραστηριότητες στη θάλασσα και τη γαλάζια οικονομία.

O Δήμος Πειραιά, ως επικεφαλής εταίρος του έργου για τη μεταφορά της καλής πρακτικής του διαγωνισμού καινοτομίας Blue Growth Piraeus, αποβλέπει με αυτή την εκδήλωση στην διάχυση των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του έργου BluAct 2nd wave.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος (Lead Expert) του έργου, η αντιπρόσωπος του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact III και όλοι οι εταίροι του έργου ΒluAct TN Second Wave, που είναι : Boulogne sur Mer (Γαλλία), Gdansk Entrepreneurship Foundation (Πολωνία) και Regional development center Koper (Σλοβενία), καθώς και οι τοπικοί φορείς.

 

eep logo