2ο Olympic Yacht Show 2022

Υπό την αιγίδα του ΕΒΕΠ - Δήλωση Βασίλη Κορκίδη

Σε μία χώρα θαλασσινή, ο τομέας του το yachting δεν είναι μία «αφηρημένη έννοια». Το Olympic Yacht Show 2022, με τον καλύτερο δυνατό και τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο, με τα σκάφη στο φυσικό τους περιβάλλον, προβάλλει την δυναμική του κλάδου, επιτυγχάνοντας παράλληλα να γνωρίσει στο πλατύ κοινό αυτή την μορφή του θαλάσσιου τουρισμού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το yachting συνθέτει μαζί με τον τομέα της κρουαζιέρας τον θαλάσσιο τουρισμό. Και γνωρίζουμε την σημασία του θαλάσσιου τουρισμού. Σε μία χώρα όπου τα σκάφη και οι μαρίνες συμβάλλουν στο 1,41% του ΑΕΠ. Σε μία χώρα όπου σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις, εάν αναπτύσσονταν σωστά όλες οι απαραίτητες λιμενικές υποδομές, το yachting θα μπορούσε να προσθέτει ετησίως αξία μεγαλύτερη του 1,6 δις ευρώ στην οικονομία. Τα έσοδα που χάνουμε από ανταγωνιστικές χώρες όπως η Κροατία, η Τουρκία και η Ιταλία είναι πολύ μεγάλα», διαπιστώνει η διαΝΕΟσις.

Μόνο στην Ε.Ε. ο θαλάσσιος τουρισμός εν γένει ένα έτος πριν από την πανδημία είχε κύκλο εργασιών 231 δισ. και έδινε δουλειά σε 2,8 εκατ. άτομα. Είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι το yachting απευθύνεται στους λίγους, τους προνομιούχους τους οικονομικά ευκατάστατους. Η αντίληψη αυτή έχει καταπέσει καθώς το yachting απευθύνεται σε όλη την οικονομική βεντάλια της κοινωνίας η οποία οφείλει να συνειδητοποιήσει την σημασία του τομέα αυτού.

Και είναι κρίμα σε μία χώρα θαλασσινή, όπως προ είπα, να χάνονται τομείς ανάπτυξης συνεργειών με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις νησιωτικές και όχι μόνο οικονομίες σε: Υποβρύχιο ή Καταδυτικό Τουρισμό, Θαλάσσιο Πολιτιστικό Τουρισμό, Θαλάσσιο Αθλητικό Τουρισμό.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις υπηρεσίες. Τις υποστηρικτικές υπηρεσίες καθώς ο τομέας του yachting υποστηρίζεται από μια πληθώρα υπηρεσιών αποφέροντας άμεσα αλλά και έμμεσα οικονομικά οφέλη σε όσους ασχολούνται με αυτόν. Υπάρχει ένα ευρύτατο cluster. Βασική προϋπόθεσή για την ανάπτυξη του είναι η κατασκευή ειδικών λιμένων «μαρίνες» ή λιμένων καταφυγής όπου μπορούν να ελλιμενίζονται όλα τα είδη σκαφών που τον πλαισιώνουν.

Για κάθε ένα ευρώ ελλιμενισμού στη μαρίνα, δημιουργούνται 5 ευρώ δαπανών στην τοπική οικονομία. Απολαμβάνοντας τα σκάφη στο φυσικό τους περιβάλλον, σε μία έκθεση η οποία εύχομαι, να φέρει το πλατύ κοινό κοντύτερα στο yachting και την φιλοσοφία του ώστε να συνειδητοποιήσει ότι οι γενικότερες οικονομικές επιδράσεις του θαλάσσιου τουρισμού εκτείνονται σε αρκετά μεγέθη της οικονομίας που το επηρεάζουν θετικά έμμεσα ή άμεσα.

 

 

eep logo