Ετήσια – Μοριοδοτούμενα Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Υψηλής ποιότητας επιμόρφωση από τον Όμιλο Άποψη

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ δυνάμει συμβάσεων με το «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΚΕΠΠ), υλοποιεί σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά και με την υποστήριξη επιλεγμένων συνεργαζόμενων φορέων του Ομίλου, τα κάτωθι ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα:
1. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (διάρκεια 500 ώρες), με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης .
2. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (διάρκεια 500 ώρες), με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης.
3. «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη» (διάρκεια 500 ώρες), που θα υλοποιηθεί με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning.
4. «Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (διάρκεια 400 ώρες), που θα υλοποιηθεί με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω επιμορφωτικά προγράμματα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδουν μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης αλλά και στην επιλογή εκπαιδευτών και στελεχών στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ).

Επιπροσθέτως, των ανωτέρω και πάντα σε συνεργασία με το (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνεται και υλοποιείται σε δίμηνους κύκλους επιμόρφωσης το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (διάρκεια 200 ώρες) που θα υλοποιηθεί με το μοντέλο της μεικτής μάθησης (Blended Learning). Το εν λόγω πρόγραμμα εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών μη Τυπικής Εκπαίδευσης και στην προετοιμασία και διευκόλυνση της συμμετοχής σε αυτές.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιά, εξασφαλίζουν την προβλεπόμενη μοριοδότηση ενώ έχουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης, καθώς και σε ειδικές προσφορές σε προγράμματα και δράσεις του Ομίλου ΑΠΟΨΗ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.apopsi.education/panepistimio-peiraia/paidagogika/

 

 

 

ETEKA_Desktop

eep logo