ΒΕΠ: Δράση για την «Έξυπνη Μεταποίηση»

Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης

Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, η ενημερωτική εκδήλωση : «Έξυπνη Μεταποίηση και δράσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».

Στην εκδήλωση, μίλησαν, η Γ.Γ. Βιομηχανίας κα Θωμαΐς Ευτυχίδου, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, η κ. Κατερίνα Οικονόμου, συντονίστρια Task Force έργων RRF Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Στις ομιλίες τους παρουσίασαν τη δομή του προγράμματος χρηματοδότησης, καθώς και «τεχνικά» θέματα που αφορούν στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Πειραιά η Γ.Γ. Βιομηχανίας κα Θωμαΐς Ευτυχίδου επισήμανε :
«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε, σήμερα, εδώ στον Πειραιά, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, που εκπροσωπεί τους βιοτέχνες, τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», και απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του βιομηχανικού οικοσυστήματος. Η συνεργασία των τριών φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εγγυάται τόσο την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης όσο και την ποιότητά της ως προς τα αποτελέσματά της, δεδομένης της υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας των στελεχών κάθε φορέα.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τη βιομηχανική μετάβαση μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών, καθώς και των ψηφιακών υποδομών, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Είμαστε στην διάθεση όλων των φορέων και των επιχειρήσεων, ώστε να τους υποστηρίξουμε στην προσπάθεια να μετασχηματίσουν και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους».

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε:
«Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμβάλλει μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα: «Έξυπνη Μεταποίηση και δράσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, που στόχο έχει την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος, μέσω της αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου πιστοποίησης των έργων και της όλης υποστήριξης στην εν λόγω δράση»

Ο κ. Κόλλιας, δήλωσε επίσης ότι «ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουμε αναλάβει μαζί με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και το ΤΕΕ, τη δέσμευση για την πλέον αξιόπιστη και ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας μέσω της ψηφιακής της μετάβασης και της προώθησης του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο ΟΕΕ».

Η κα Κατερίνα Οικονόμου, συντονίστρια Task Force έργων RRF Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, είπε ότι η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Generation EU και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σκοπό έχει την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής, με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού στις ανωτέρω υποδομές. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε τεχνολογίες του ευρύτερου πεδίου του λεγομένου Industry 4.0 και συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτότυπων και εξατομικευμένων προϊόντων. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/) από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 23 Ιανουαρίου 2023.

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.Γιώργος Παπαμανώλης- Ντόζας, δήλωσε ότι «η «Έξυπνη Μεταποίηση και δράσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»., αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, με κίνητρα για καλύτερο παραγωγικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη κάθε μικρομεσαίας ελληνικής μεταποιητικής επιχείρησης».

 

ETEKA_Desktop

eep logo