Πα.Πει.: Παράταση για το Μεταπτυχιακό Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πληροφορίες για έντυπα και υποβολή αιτήσεων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά ανταποκρίνεται σε αυτές τις επιστημονικές απαιτήσεις και απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν την αναγκαία εξειδίκευση για να αναδειχθούν και διακριθούν ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, της Διπλωματικής Υπηρεσίας, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών, ινστιτούτων ανάλυσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμβουλοι διεθνών υποθέσεων σε Κυβέρνηση και Κοινοβούλιο, σε οικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και σε κάθε σχετικό φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, με στόχο τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική, οικονομική και επιστημονική ζωή. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 14/9/2022.

To έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στην ιστοσελίδα: https://www.des.unipi.gr/files/ma-ies/prokirixi/aitisi.pdf

Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34
E-mail: des-secr@unipi.gr
Τηλ.: 210 414 2394, -2731, -2196, -2436, -2443

 

ETEKA_Desktop

eep logo