Δέσμευση μεγάλου φορτίου ασήμαντης καρυδόψιχας

karydopsixa

Στη δέσμευση φορτίου καρυδόψιχας προέλευσης Ουκρανίας συνολικού καθαρού βάρους 21 τόνων, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά.
Ειδικότερα, κατά τον διενεργηθέντα ποιοτικό έλεγχο στο χώρο του ΣΤ’ τελωνείου του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν 2100 χαρτοκιβώτια με καρυδόψιχα προέλευσης Ουκρανίας, συνολικού βάρους 21000 κιλών, λόγω ελλιπούς σήμανσης ως προς την χώρα προέλευσης επί των μέσων συσκευασίας.
Η τύχη του δεσμευμένου φορτίου, θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Επισημαίνεται, ότι η σήμανση αποτελεί την ταυτότητα των προϊόντων, διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητά τους και αποτρέπει τις ελληνοποιήσεις.

Pin It

eep logo