ΕΒΕΠ: Δημιουργία Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster

propela

Με πόλους τη ναυπηγοεπισκευή, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και τον εφοδιασμό πλοίων

Συνάντηση της Υφυπουργού Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου με τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη και την Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Α. Παρδάλη, με θέμα τη δημιουργία επιχειρηματικής συστάδας στον Πειραιά, με πόλους τη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία, το Εμπόριο, τις Ναυτιλιακές Υπηρεσίες και τον Εφοδιασμό Πλοίων.

Η Υφυπουργός επεσήμανε, ότι «…για τη δρομολόγηση της δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster απαιτείται η άμεση συγκρότηση της Ομάδας Πρωτοβουλίας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με τη συνεργασία του Υπουργείου Βιομηχανίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς επίσης η διεξαγωγή μιας τουλάχιστον κλαδικής ημερίδας, εντός του Ιανουαρίου 2016, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, φορέων και ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμη η προβολή και η δημοσιότητα της ανάγκης και των πλεονεκτημάτων δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, σε πανελλήνια κλίμακα, με ευθύνη της Ομάδας Πρωτοβουλίας. Οι πρώτες δαπάνες για τις παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να καλυφθούν από χορηγίες και από εισφορές των συμμετεχόντων επιχειρηματικών και άλλων φορέων» και κατέληξε, λέγοντας ότι «στόχος είναι η συγκρότηση του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016».

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, αφού ενημέρωσε, ότι θα συναντηθεί και θα συζητήσει την πρόταση με τους Προέδρους του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, έθεσε στη συζήτηση τα κάτωθι, βασικά σημεία:

1. Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Επιχειρηματικής Ναυτιλιακής Συστάδας, με συντονιστή το Ε.Β.Ε.Π. - (Hellenic Νautical Cluster).
2. Τα εθνικά χαρακτηριστικά του Ναυτιλιακού Cluster, με επιλογές οικονομικής εξειδίκευσης, αριθμητικής συμμετοχής και γεωγραφικής συγκέντρωσης.
3. Η συγκρότηση της επιχειρηματικής συστάδας απαιτεί τη συμμετοχή όλων των φορέων της ναυτιλίας και πρέπει να βασίζεται σε ένα συνολικό αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο.
4. Τα οφέλη από τη δημιουργία των επιχειρηματικών συστάδων στη μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας και δημιουργία δικτύων συνεργασίας σε νέες τεχνολογίες.
5. Η ύπαρξη προϋποθέσεων για την ανάπτυξη Cluster στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, με την εξειδικευμένη προσφορά ναυτικής τεχνογνωσίας και υλικών από συνεργεία και προμηθευτές.
6. Η συγκρότηση Nautical Cluster, με πόλο έλξης τη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία, το εισαγωγικό, εξαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο, την τροφοδοσία πλοίων, μεταφορές-logistics, αλιεία, ναυτιλιακές υπηρεσίες.
7. Οι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία ενός μελλοντικού Cluster είναι ο αρχικός σχεδιασμός, οι αμοιβαίες σχέσεις, η συνεργασία και το κοινό marketing.
8. Ο απαραίτητος γνώμονας θα είναι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά παραδείγματα και οι καλύτερες πρακτικές Nautical Clusters, σε άλλες πόλεις λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης.
9. Το ζητούμενο από τη δημιουργία ενός επιτυχημένου ελληνικού Cluster είναι η ανάκτηση παλαιών συναλλαγματοφόρων αγορών και η είσοδος σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του λιμανιού του Πειραιά.
10. Ο κοινός στόχος του Ναυτιλιακού Cluster είναι η κατασκευή, μεταποίηση και επισκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού, τα "πράσινα" ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων- "scrap", καθώς και οι λιμενικές υποδομές διαχείρισης φορτίων-"distressed cargoes".

Pin It

eep logo