«Ο διάλογος για ψηφιακές αγορές να οδηγήσει σε σαφείς, συνεπείς κανόνες σε όλη την ΕΕ»

korkidis eurocommerce

Ενημέρωση για την τοποθέτηση της EuroCommerce από τον Βασίλη Κορκίδη

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης ως μέλος του ΔΣ της EuroCommerce, ενόψει της έναρξης αυτή την εβδομάδα των τριμερών διαλόγων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ενημερώνει για τη τοποθέτηση της Γενικής Διευθύντριας της EuroCommerce Christel Delberghe, που δήλωσε:

Η πανδημία έχει επιταχύνει μαζικά τις διαδικτυακές πωλήσεις και οι πλατφόρμες μπορούν να προσφέρουν στους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ, πραγματικά οφέλη, αυξάνοντας την προβολή και την πρόσβασή τους σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση, παρέχοντας αποτελεσματικότητα και μειωμένο κόστος συναλλαγών. Ζητάμε από τους συννομοθέτες να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που τελικά εγκρίθηκαν είναι εφαρμόσιμοι, σαφείς για όλους τους παίκτες και δεν δημιουργούν περιττές επιβαρύνσεις ή κόστη. Ειδικότερα, ζητούμε η DMA να αντικατοπτρίζει πλήρως τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται από τις πλατφόρμες και να αποφεύγει τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς.

Σε ένα περιβάλλον προκλητικό και ταχέως μεταβαλλόμενο, οι λιανοπωλητές και οι χονδρέμποροι χρειάζονται ένα DMA που παρέχει ασφάλεια δικαίου και κίνητρα για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν σε ισχυρές στρατηγικές παντός καναλιού μέσα σε μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά, με σαφήνεια τόσο για gatekeeper όσο και για αναδυόμενες πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει μέγιστη εναρμόνιση, ιδίως στο πεδίο εφαρμογής του DMA, και των πρακτικών που ρυθμίζονται από αυτό, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τον κύριο επιτελεστή των νέων κανόνων για να αποφευχθεί η κατακερματισμένη επιβολή που υπονομεύει την ενιαία αγορά.

Υποστηρίζουμε την πρόταση να διευκρινίσει η Επιτροπή, σε ρυθμιστικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε ποιο βαθμό ισχύει μια υποχρέωση για μια συγκεκριμένη υπηρεσία πλατφόρμας, προκειμένου να επιτραπεί η προσαρμογή των κανόνων σε διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών μοντέλων. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να οριστούν διαφορετικές έννοιες όπως «τελικός χρήστης» και «επιχειρηματικός χρήστης» ανάλογα με τον τύπο της βασικής πλατφόρμας, αλλά ο ορισμός του ενεργού τελικού χρήστη για αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με μια χρηματική συναλλαγή ή αγορά.

Τέλος, ελπίζουμε ότι, δεδομένης της σημασίας του DMA για πολλούς ενδιαφερόμενους, ο τριμερής διάλογος θα διεξαχθεί με πλήρως διαφανή τρόπο και ότι τυχόν σημαντικές νέες αλλαγές θα εξεταστούν προσεκτικά ως προς τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη μιας ζωντανής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας στην αγορά.

eep logo