Πρωτιά για το νοσοκομείο Μεταξά!

metaxa nosokomeio 2

«Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ», BI-Health για τον εκσυγχρονισμό του

Το «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ», BI-Health είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που ενισχύει τις δράσεις σταθερής Διοικητικής Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας. 

To BI - Health ενέχει κεντρικό ρόλο στον οργανωτικό, λειτουργικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών διοικητικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και τον λεπτομερέστερο έλεγχο των λειτουργικών και οικονομικών μεγεθών. Το σύστημα BI-Health διασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία των αναλυτικών και συγκεντρωτικών δεδομένων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας της Επικράτειας, σε κεντρικό επιχειρησιακό επίπεδο και επιτρέπει την διάχυση της πληροφορίας προς τους μηχανισμούς διοίκησης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει και υλοποιεί τη διαλειτουργικότητα των ΟΠΣΥ Νοσοκομείων με το νέο σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας του (BI-Health) και τρίτες εφαρμογές. Στο πλαίσιο του έργου το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από την ΗΔΙΚΑ και για τα νοσοκομεία που εξυπηρετεί μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων (Διαχειριστικό ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΕΠΣΜΥ, Μισθοδοσία ΝΙΜΣ) να προχωρήσει στην υλοποίηση των απαραίτητων web services για την υποστήριξη του.

Σύμφωνα με ανάρτηση - ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΑΝΠ "Μεταξά" Χαράλαμπου Τουμπέκη
"Το Νοσοκομείο μας ήταν πιλοτικό σε αυτό το έργο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρξε δοκιμαστική ενημέρωση του συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (BI-Health) του Υπουργείου Υγείας ώστε να τροφοδοτείται το συντομότερο δυνατό με τα απαραίτητα δεδομένα αυτόματα μέσα από το ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου. Αφού διαπιστώθηκε ότι οι καταχωρήσεις γίνονται με σωστό τρόπο και τα δεδομένα αποστέλλονται στο BI Health επιτυχώς και με συνέπεια, σήμερα το Νοσοκομείο μας, είναι το πρώτο και το μοναδικό Νοσοκομείο πανελλαδικά που τις αμέσως επόμενες μέρες θα περάσει στην παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής.
Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης".

ETEKA_Desktop

eep logo