Ο Γ.Ραγκούσης για τον λιμενίσκο «Αγ. Νικόλαος» στο Κερατσίνι

keratsini limanaki

Ερώτηση για τη διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα ερασιτεχνικής αλιείας και αναψυχής

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής με πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Βουλευτή Β΄ Πειραιά, Γιάννη Ραγκούση, κατέθεσαν σήμερα 28 Βουλευτές και Βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναδεικνύοντας τη δυσάρεστη εντύπωση που προκαλεί η αναφορά στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία κρίνεται ασυμβίβαστη η εγκατάσταση του λιμενίσκου των ερασιτεχνών αλιέων «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Κερατσινίου με τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ισχύον και εκτεθέν στην ερώτηση ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτή η αναφορά της Στρατηγικής Μελέτης του ΟΛΠ, οι προθέσεις της διοίκησης -ως προς το χαρακτήρα και τις χρήσεις για το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου- είναι «ασυμβίβαστες» τόσο με την ελληνική νομοθεσία και τη Σύμβαση Παραχώρησης, όσο και με τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και του ευρύτερου Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών αλιέων.

Ειδικότερα οι όροι της Παραχώρησης προς το Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας -χρονικής διάρκειας 50 ετών- καθορίστηκαν με την με αριθμό 3113.10-12/28289/2018 ΚΥΑ και σύμφωνα με τον 220όρο: «ο όρμος στο λιμανάκι των ερασιτεχνών αλιέων που εμφαίνεται στον Τομέα 20 στο παράρτημα 3.2 στη ΣΠ Ελληνικού Δημοσίου-ΟΛΠ ΑΕ, θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό μικρών λέμβων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κερατσινίου-Δραπετσώνας Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθώς και για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών τους μη επιτρεπομένης της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της χρήσης του παραχωρουμένου χώρου».

Τέλος, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί αν προτίθενται να διαφυλάξουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα και τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση Παραχώρησης χρήσεις ερασιτεχνικής αλιείας και αναψυχής του λιμενίσκου «ΑΓ. Νικόλαος»στο Κερατσίνι, από τωρινές και μελλοντικές αμφισβητήσεις της ΟΛΠ ΑΕ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση με θέμα: Άμεσος κίνδυνος αλλοίωσης από την ΟΛΠ ΑΕ του παραδοσιακού χαρακτήρα και των προβλεπόμενων χρήσεων του Λιμενίσκου των ερασιτεχνών αλιέων «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Κερατσινίου, κατά παράβαση της Σύμβασης Παραχώρησης και της νομοθεσίας.

Με εξαίρεση από τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ (Ν.4404/2016 ΦΕΚ 126 Α) αποδόθηκε υπαίθρια έκταση 12.000 τ.μ. με κτίσματα που καλύπτουν χώρο 1.135 τ.μ. (Λιμενίσκος ερασιτεχνών αλιέων «Αγ. Νικολάος»)στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας με το άρθρο 140 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α 184).

Το Τμήμα της χερσαίας έκτασης προς τη θάλασσα (2.600 τ.μ). που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του συστήματος Ro-Roτου ΟΛΠ έχει επίσης εξαιρεθεί ως προσθήκη στο προαναφερθέν λιμανάκι και έχει αποδοθεί κατά αποκλειστική χρήση στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (σελίδα 7.263 παραρτήματος 3.5ΦΕΚ Α 126/2016 και σελίδα 4106ΦΕΚ Α 184/2017)

Οι όροι της Παραχώρησης προς το Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας -χρονικής διάρκειας 50 ετών- καθορίστηκαν με την με αριθμό 3113.10-12/28289/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1603/09-05-2018 σελίδες 17646 , 17647 και 17648).

Μεταξύ των όρων είναι και ο 220ςόρος σύμφωνα με τον οποίο: «ο όρμος στο λιμανάκι των ερασιτεχνών αλιέων που εμφαίνεται στον Τομέα 20 στο παράρτημα 3.2 στη ΣΠ Ελληνικού Δημοσίου-ΟΛΠ ΑΕ, θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό μικρών λέμβων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κερατσινίου-Δραπετσώνας Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθώς και για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών τους μη επιτρεπομένης της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της χρήσης του παραχωρουμένου χώρου».

Παρά τα ανωτέρω δεδομένα, δυσάρεστη εντύπωση προκαλεί η αναφορά στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία κρίνεται ασυμβίβαστη η εγκατάσταση του λιμενίσκου με τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στο Παράρτημα Vμε τίτλο «Μελέτες Τεκμηρίωσης της Πρόσθετης Κυκλοφοριακής Φόρτισης από τα Νέα Έργα του MasterPlan»της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTERPLAN) ΟΛΠ Α.Ε. αναφέρεται: «Ο όρμος Αγ. Νικολάου έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων (όπου λειτουργεί μικρό κέντρο αναψυχής) και έχει διαμορφωθεί σαν κοινόχρηστος χώρος από το 6-152 Δήμο Κερατσινίου, αποτελεί δε σήμερα τη μόνη διέξοδο των κατοίκων της περιοχής προς τη θάλασσα.Η ΟΛΠ κρίνει ασυμβίβαστη αυτή την εγκατάσταση - κυρίως για λόγους θαλάσσιας κυκλοφορίας».

Όπως προκύπτει από το προεκτεθέν ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτή η αναφορά της στρατηγικής μελέτης του ΟΛΠ, οι προθέσεις της διοίκησης -ως προς το χαρακτήρα και τις χρήσεις για το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου- είναι «ασυμβίβαστες» τόσο με την ελληνική νομοθεσία και τη ΣΠ, όσο και με τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και του ευρύτερου Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών αλιέων.

Δεδομένων των ανωτέρω και στο πλαίσιο έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ),όσο και έκδοσης ΠΔ με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης (ΥΝΑΝΠ)

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να διαφυλάξουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα και τις προβλεπόμενες στη ΣΠ χρήσεις ερασιτεχνικής αλιείας και αναψυχής του λιμενίσκου «ΑΓ. Νικόλαος»στο Κερατσίνι, από τωρινές και μελλοντικές αμφισβητήσεις της ΟΛΠ ΑΕ;