Ενημέρωση ΕΒΕΠ για το Ευρωβαρόμετρο των ΜμΕ

sme united

«Οι ΜμΕ στην ΕΕ-27 ανακάμπτουν ταχύτερα από το αναμενόμενο, αλλά με αβεβαιότητα»

Το Ευρωβαρόμετρο που παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες δείχνει τον δείκτη του Επιχειρηματικού κλίματος των ΜμΕ να φτάνει το 76,1%, αυξανόμενο κατά 16,3 μονάδες, μετά το ασθενές αποτέλεσμα του 59,8% που καταγράφηκε την άνοιξη του 2021. Η SMEunited επεσήμανε ότι η χαλάρωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Ευρώπη, μαζί με την επιτυχία στα συστήματα εμβολιασμού επέτρεψαν την ταχεία βελτίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜμΕ. Ωστόσο, ο σχετικός Δείκτης είναι ακόμα πίσω από τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην πραγματικότητα, οι ΜμΕ έχουν επηρεαστεί από την κρίση πιο έντονα από άλλες επιχειρήσεις, λόγω της ισχυρότερης συγκέντρωσής τους στον τομέα των προσωπικών υπηρεσιών, ο οποίος επλήγη κυρίως από τα lockdown. Κατά την παρουσίαση των λεπτομερειών του τελευταίου Βαρομέτρου ΜμΕ που αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Μελέτης της SMEunited, τα αποτελέσματα για το τελευταίο εξάμηνο ήταν πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Οι ΜμΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την επαναλειτουργία, καθώς και από τα συνεχή μέτρα στήριξης και τα ισχυρά προγράμματα ανάκαμψης στα περισσότερα κράτη μέλη. Και οι δύο παράγοντες ώθησαν τον κύκλο εργασιών και επέτρεψαν στις ΜμΕ να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους.

Ωστόσο, επισημαίνεται μια αυξανόμενη αβεβαιότητα που αντιλαμβάνονται οι ΜμΕ για το μέλλον τους. Αυτό το συναίσθημα είναι εμφανές από τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου και οφείλεται εν μέρει στην τρέχουσα έλλειψη πόρων και τη συνακόλουθη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τις μεταποιητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις και όχι τις υπηρεσίες. Παράλληλα όμως, οι ΜμΕ φαίνονται σίγουροι για τη δική τους επιχείρηση, προβλέποντας ενθαρρυντικές εξελίξεις για τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις, τις παραγγελίες και την απασχόληση. Σηματοδοτώντας έτσι τις προθέσεις των ΜμΕ να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την SMEunited, για να ξεπεραστεί η τρέχουσα αβεβαιότητα, το επίκεντρο των πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και η αποκλιμάκωση της αύξησης των τιμών. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή ισορροπία αμοιβαία ενισχυμένων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

ETEKA_Desktop

eep logo