Τα 29 Σχολεία που ανακατασκευάζονται στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

ghpedo basket

Τα 29 Σχολεία που περιλαμβάνονται στο έργο «Ανακατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου είναι τα κάτωθι:

1ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου
2ο-8ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου
3ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου
14ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου
4ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας
1ο Δημοτικό Κερατσινίου
3ο Δημοτικό Κερατσινίου
4ο Δημοτικό Κερατσινίου
5ο Δημοτικό Κερατσινίου
6ο Δημοτικό Κερατσινίου
7ο Δημοτικό Κερατσινίου
8ο Δημοτικό Κερατσινίου
9ο Δημοτικό Κερατσινίου
10ο Δημοτικό Κερατσινίου
11ο Δημοτικό Κερατσινίου
12ο Δημοτικό Κερατσινίου
13ο – 21ο Δημοτικό Κερατσινίου
14ο Δημοτικό Κερατσινίου
15ο Δημοτικό Κερατσινίου
18ο – 24ο Δημοτικό Κερατσινίου
20ο Δημοτικό Κερατσινίου
23ο Δημοτικό Κερατσινίου
1ο Δημοτικό Δραπετσώνας
2ο Δημοτικό Δραπετσώνας
4ο Δημοτικό Δραπετσώνας
Ειδικό Σχολείο Κερατσινίου
1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου
3ο – 7ο Γυμνάσιο Κερατσινίου
1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας

Pin It

eep logo