«Η Πληροφορική στην εκπαίδευση»

internet syndeseis

Διαδικτυακό συνέδριο από τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Ιονίου

Διαδικτυακό συνέδριο με έδρα εργασιών το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ και υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ. στις 17-18 Οκτωβρίου 2020

Εστιάζεται στην Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και στις ΤΠΕ, την Καινοτομία και τις Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing & Ρομποτική, κ.ά. με ύπαρξη κώδικα. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής Εκπαίδευσης -Δευτεροβάθμια (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική Εκπαίδευση και προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου γίνεται Διαδικτυακά, μέσω live streaming για τα άρθρα, με βάση τους συνδέσμους στο πρόγραμμα του δικτυακού τόπου.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται στο http://events.di.ionio.gr/cie/

Pin It

eep logo