Επτά παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο για τον πτωχευτικό νόμο

evep

Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Ο «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» στοχεύει στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους ή στη πτώχευση και 2η ευκαιρία. Μέσω του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών, διαγραφή των χρεών σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για όλους. Το ΕΒΕΠ χαρακτηρίζει το ν/σχ του ΥΠΟΙΚ για το νέο πτωχευτικό νόμο, συμβατό θεσμικά πλαίσιο που δίνει διπλή επιλογή στους οφειλέτες για οριστική λύση στο πρόβλημα των 234 δις ευρώ του “λογιστικού” ιδιωτικού χρέους και κυρίως το δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Είναι σημαντικό πως κατόπιν ενεργειών της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό μέχρι το τέλος του 2020.

Έτσι από τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στον νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών και δεύτερης ευκαιρίας που θα έχει ψηφιστεί. Το ΕΒΕΠ για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νομοσχεδίου συμμετείχε στον δημόσιο διάλογο που ολοκληρώνεται και προτείνει οι εμπλεκόμενοι φορείς να εξασφαλίσουν:
1) Την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Η εμπειρία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών καταδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία μηχανισμών που θα λειτουργούν χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
2) Να μην υπάρξουν ασάφειες στον νόμο που να παραπέμπουν σε νομικές και άλλες καθυστερήσεις.
3) Να υπάρξει δυνατότητα άμεσης απάντησης από τα ελληνικά δικαστήρια για όποια νομικά θέματα προκύπτουν. Ο χρόνος απόδειξης της περιουσιακής κατάστασης των συνοφειλετών θα πρέπει να είναι σύντομος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλισθούν ειδικές ρήτρες ασφαλείας για τους συνοφειλέτες. Με αυτόν τον τρόπο θα κινητοποιηθούν πολλές επιχειρήσεις για να επωφεληθούν από τις διατάξεις του νόμου.
4) Να υπάρξουν δικλίδες ασφαλείας για τον εντοπισμό των στρατηγικά κακοπληρωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια με την άρση των τραπεζικών λογαριασμών.
5) Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν ξανά, έχοντας πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
6) Για τη ρύθμιση των οφειλών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Για αυτό τον λόγο η ρύθμιση θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη, σε πολλές δόσεις, και κάτω από αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
7) Μέσω του «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» θα πρέπει να διασφαλίζονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα δικαιώματα εργοδοτών και των εργαζομένων".

Pin It

eep logo