Θεσμική τομή το «επιτελικό κράτος»

evep

Το ΕΒΕΠ υποστηρίζει ότι αποτελεί απαρχή για μια σύγχρονη Ελλάδα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει ότι οι προωθούμενες διατάξεις για το επιτελικό κράτος αποτελούν μια θεσμική τομή και απαρχή για την επόμενη μέρα μιας σύγχρονης Ελλάδας. Το νομοσχέδιο συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης, δημιουργεί νέους θεσμούς και θέτει νέους κανόνες για μία αποτελεσματική λειτουργία του κράτους.

Αναφορικά με τους μετακλητούς προβλέπεται πως το γραφείο υπουργών θα διαθέτει έως 18 θέσεις εκ των οποίων οι 8 μετακλητοί και των υφυπουργών 12 θέσεις εκ των οποίων οι 6 για μετακλητούς, ενώ οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς μπορούν να απασχολούν έως 3 και 2 αντίστοιχα μετακλητούς.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εξοικονόμηση από τη μείωση των σχετικών θέσεων θα ανέλθει περίπου σε 1,9 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο επέρχονται τα εξής:
 Μείωση των θέσεων Γενικών Γραμματέων από 93 σε 58 με εξοικονόμηση 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως.
 Στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης, διατηρούνται οι γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.
 Σε ό,τι αφορά τις Ειδικές Γραμματείες ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης στους δημόσιους υπαλλήλους, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα και την αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής.
 Θεσμοθετείται Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που θα ενσωματώνει τις διάσπαρτες σήμερα δομές ελέγχου για την αντιμετώπιση της δημόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς, όπως το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τους Επιθεωρητές Υγείας και τους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων.
 Η πορεία του κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται από κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα. Αυτό θα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα “Μαζί”, ώστε αφενός να καταπολεμώνται τα προβλήματα που προκαλούν οι πολλαπλές συναρμοδιότητες και αφετέρου να αντιμετωπίζονται άμεσα και ριζικά οι καθυστερήσεις στις κυβερνητικές δράσεις. Επίσης, προβλέπονται Επιτροπές Εργασίας, κάτω από το επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες θα προετοιμάζουν τα θέματα της ατζέντας.
 Καταπολεμάται η κομματικοποίηση στο Δημόσιο, με τη κυβέρνηση να εμπιστεύεται τη διοίκηση καθιερώνοντας υπηρεσιακό γενικό γραμματέα σε κάθε υπουργείο, που θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Θα προέρχεται από τα στελέχη του δημοσίου τομέα, και θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό του υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών. Υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε κόμμα ή να έχει διατελέσει κομματικός Γενικός Γραμματέας πέντε χρόνια πριν την αίτηση.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: «...Ο καλύτερος συντονισμός του κράτους και ο λιγότερος κομματισμός στο δημόσιο, θα οδηγήσει σε ανώτερο επίπεδο και ταχύτερους ρυθμούς λειτουργίας τη Δημόσια Διοίκηση, βοηθώντας έτσι την επίτευξη του στόχου για υψηλότερη ανάπτυξη στη Χώρα μας. Τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι οι “επιταχυντές” των υπηρεσιών ενός επιτελικού κράτους στις επιχειρήσεις. Καλή επιτυχία στους τρεις νέους Γενικούς Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης...»

Pin It