Συνάντηση Γ.Γαβρίλη με τις νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πειραιά

gavrilis papei

Για το θέμα της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της Άρσης Βαρών στο Δήμο Νίκαιας - Ρέντη

 

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε το θέμα της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της Άρσης Βαρών στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη που έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες του για αίθουσες, αμφιθέατρα κι εν γένει εκπαιδευτικές υποδομές. Συμφωνήθηκε να υπάρξει στενή συνεργασία προκειμένου να προχωρήσει άμεσα, σε συνεργασία και με το Υπ. Παιδείας, η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την οικονομική, εκπαιδευτική, πολιτιστική ζωή της πόλης συνεισφέροντας με την εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών και προκλήσεων αυτής καθώς και στην ανάδειξη του ΠΑ.ΠΕΙ σε ένα θεσμικό σύμβουλο και συνομιλητή της πόλης και των φορέων της.

cotommatae