Κ.Μαρκουλιδάκης: Οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν

markoulidakis kostas

Συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά

 

Κύριε Μαρκουλιδάκη, είστε επικεφαλής του συνδυασμού "Επαγγελματική Συνεργασία" του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, για την ανάδειξη νέας διοίκησης στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2017.Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επιμελητήριο και τους επαγγελματίες του Πειραιά?

Οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ΠΡΕΠΕΙ να επιβιώσουν για το καλό της χώρας μας
Είναι δυστυχώς πολλοί αυτοί που δεν θέλουν τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Καμία Επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Τραπεζικό σύστημα. Και βέβαια τραπεζικό σύστημα που να χρηματοδοτεί βασισμένο στη δυναμική των Επιχειρήσεων και όχι στην εξασφάλιση Ακινήτων. Άλλωστε οι ΜΜΕ είναι το 80% και οφείλουν το 20% των κόκκινων δανείων. Με συνεχή συμβουλευτική και επίλυση των κόκκινων δανείων με σεβασμό στην απασχόληση και την α κατοικία. Εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και για τις ΜΜΕ όπως πχ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης . Να ενισχύσουμε την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μόχλευση ιδιωτών επενδυτών από crowdfunding και επιχειρηματικούς αγγέλους μέχρι εταιρείες λαϊκής βάσης – καθώς και άλλες πηγές. Τα επιμελητήρια οφείλουν να διαπραγματευτούν με τις πολυεθνικές εταιρίες (Atradius, Euler Hermes, Coface), που ασφαλίζουν εξαγωγικές πιστώσεις προς την Ελλάδα. Ενίσχυση Μικρής Τραπεζικής με πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων με την ενίσχυση και επαναλειτουργία των συνεταιριστικών Τραπεζών.
Αλλαγή στη σχέση Κράτους Επιχείρησης.Μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων από το 29% στο 20% στα επόμενα 3 χρόνια.Επαναφορά των έμμεσων (και ειδικών) φόρων στην παραγωγή στο προηγούμενο ύψος τους προ των αυξήσεων που επέβαλε η κυβέρνηση. Κατά προτεραιότητα στο κρασί, στον τουρισμό, στην εστίαση, στις ζυθοποιίες.Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών, περιορισμό ή και εξάλειψη της φυσικής παρουσίας του επιχειρηματία στις δημόσιες υπηρεσίες, κατάργηση διοικητικών εμποδίων και πολυνομίας. Επανεξέταση ,άμεσα του ανώτατου ορίου του ΕΦΚΑ. Αυστηροί έλεγχοι, πάταξη διαφθοράς, αντιμετώπιση παραοικονομίας και επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης δικαιοσύνης. Ειδική πρόνοια για νέες εταιρείες και εταιρείες start-up ώστε να περιοριστεί το brain drain (μέσω φοροελαφρύνσεων, ειδικών ενισχύσεων ή άλλων κινήτρων). Η μισθολογική δαπάνη για κάθε νέα θέση εργασίας να υπολογίζεται ως “έξοδο” – που εκπίπτει της φορολογίας – με συντελεστή αυξημένο κατά 30%.
Όχι άλλη απομόνωση στον μη δόλιο πτωχευμένο επιχειρηματία. Εδώ και τώρα να δοθεί μια πραγματική 2η ευκαιρία στον επιχειρηματία που αναγκάζεται να πτωχεύσει λόγω κρίσης .Να ενσωματώσουμε άμεσα, την πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας στο ελληνικό κανονιστικό περιβάλλον Να δημιουργηθεί ένας αυτοδιαχειριζόμενος Οργανισμός 2ης Ευκαιρίας που θα αναλαμβάνει τη σύντομη, ασφαλή και φθηνή εκκαθάριση των επιχειρήσεων. Να ξεπεράσουμε την εμμονική μας αντίληψη για πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις. Εδώ και τώρα ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων . Ενθάρρυνση, μέσω φορολογικών κινήτρων, συμβουλευτικής υποστήριξης και προγραμμάτων ενίσχυσης, της δημιουργίας κλαδικών/θεματικών αλλολοσυμπληρούμενων κοινοπρακτικών συνεργασιών (clusters) ή συνεταιρισμών, τοπικών πολυκλαδικών κοινοπρακτικών συνεργασιών, συνεργασιών ΜΜΕ στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων συμφωνιών συνεργατικής προωθητικής ή προμηθευτικής δραστηριότητας (εμπορικά clusters), οριζόντιων ή κάθετων συνεργασίες που προάγουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Δημιουργία Υποδομών Μεντόρων (με την υποστήριξη των επιμελητηρίων). Τοπικά Σύμφωνα Ανάπτυξης (συνεργασία τοπικών παραγωγών με τοπικό λιανεμπόριο). Η αποτυχία των υπαρχόντων μοντέλων κατάρτισης που ξεκινούν από πάνω προς τα κάτω, επιβάλει την ανατροπή τους. Το γερμανικό μοντέλο έχει μελετηθεί από τα Επιμελητήρια . Να προχωρήσει άμεσα η συνεχιζόμενη κατάρτιση σε συνεργασία με τα επιμελητήρια. Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης .Πιστοποίηση επαγγελμάτων / ειδικοτήτων. Αυξημένο συνεργασία Επιμελητηρίων με την περιφερειακή / τοπική αυτοδιοίκηση.
Η αναδιοργάνωση των Επιμελητηρίων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. «Επιχειρηματικού» τύπου αναβάθμιση Εσωτερικού Περιβάλλοντος με Δημιουργία Δεικτών και Καταγραφή ροών Διάγνωση Κατάστασης Μελών Επιμελητηρίων με Ερωτηματολόγιο προς Επιχειρήσεις και Μόνιμη ηλεκτρονική καταγραφή των αναγκών τους με αμφίδρομη Επικοινωνία . Θεσμικό Περιβάλλον και αναμόρφωση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας που να εξασφαλίζει Αντιπροσωπευτικότητα και Αναλογικότητα σε όλα τα όργανα Απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών
Διαφάνεια και λογοδοσία. Η επίτευξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών στα μέλη τους που θα του εξασφαλίζει οικονομική βιωσιμότητα. Η μόνιμη διασύνδεση των Επιμελητηρίων με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε ότι αφορά σε μηχανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων
Στον Πειραιά υπάρχει ανοικτή η πρότασή μας για την ενοποίηση των τριών Επιμελητηρίων.

Στην απερχόμενη διοίκηση είστε μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, με τον απερχόμενο πρόεδρο κ Μπενέτο. Πείτε μας μερικά λόγια για το περίοδο της θητείας που λήγει?

Με αυτές τις εκλογές ολοκληρώνεται ένας κύκλος για το Επιμελητήριο Πειραιά . 16 χρόνια της Προεδρίας του Γιώργου Μπενέτου. 16 χρόνια που άλλαξαν και αναβάθμισαν το Επιμελητήριο Πειραιά. Από το Επιμελητήριο των 400 ανθρώπων στο Επιμελητήριο της Περιφέρειας Πειραιά με υποκατάστημα στη Δυτική Αττική και ηλεκτρονικές διαδικασίες. Από τις ατελείωτες ουρές και τους απόμακρους γκισέδες στην άμεση και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και στο φιλικό περιβάλλον. Από το απομονωμένο Επιμελητήριο στο Επιμελητήριο που συμμετέχει με θέσεις σε τοπικούς δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς σε εθνικούς φορείς ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας καθώς και σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς με αποκορύφωμα την Προεδρία τα τελευταία χρόνια του Επιμελητηρίου των Ευρωπαϊκών νησιών Insuleur.Από την υποχρέωση οικονομικής ενίσχυσης τω συνδικαλιστικών φορέων της Επιχειρηματικότητας στον ενεργό συμπαραστάτη των σωματείων στις Διεκδικήσεις τους όχι μόνο με οικονομικούς πόρους αλλά και με νομική στήριξη και πρωτοβουλίες . Ας μην ξεχνάμε πχ για τον κλάδο μας οι Εκδηλώσεις στην Αθήνα Θεσσαλονίκη και Πειραιά που έβαλαν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση για πρώτη φορά ενωμένη στο Τραπέζι συζήτησης με την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών και την Τράπεζα Ελλάδος ξεκίνησαν με Πρωτοβουλία και χρηματοδότηση των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων και των εκλεγμένων συναδέλφων μας σε αυτά . Από το Επιμελητήριο των ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο που πρωταγωνιστεί στις διεκδικήσεις των κλάδων. Από τις προσφυγές και παραστάσεις για το παραεμπόριο στην ενεργή υποστήριξη συναδέλφων σε επιτροπές κοκ. Ας μην ξεχνάμε ότι με ενέργειες και των Επιμελητηρίων σταμάτησε ο ασφαλιστικός Τειρεσίας και η φορολογική ενημερότητα για τη Διαμεσολάβηση. Ήμασταν το μοναδικό Επιμελητήριο που εδώ και 15 χρόνια υποστηρίξαμε σθεναρά την λειτουργία του ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια . Σήμερα παρά τα προβλήματα κανένας δεν θα ήθελε να διανοηθεί τη λειτουργία του ΓΕΜΗ από φορέα του Δημοσίου. ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ.
Σε αυτή την παράταξη που με συναίνεση διοίκησε το Επιμελητήριο έχω την τιμή να ηγούμαι σήμερα , με την εκλογή μου από τους συναδέλφους μου με την υποχρέωση να συνεχίσω το κοινώς αποδεκτό θετικό έργο μας και με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες να προχωρήσουμε το όραμά μας για την Επιχειρηματικότητα. Η παράταξή μας κατεβαίνει στις Εκλογές οπλισμένη με την Εμπειρία 16 πετυχημένων ετών και διευρυμένη με σημαντικά στελέχη που είχαν εκλεγεί με άλλες Παρατάξεις και όλοι μαζί λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Διευρυμένη με πετυχημένους επαγγελματίες όλων των κλάδων που καταφέραμε να τους φέρουμε κοντά μας και να δώσουν χρόνο από την Επιχείρησή τους για το κοινό καλό. Διευρυμένη με έναν εντυπωσιακό αριθμό από την Ασφαλιστική διαμεσολάβηση περιλαμβάνοντας το σύνολο σχεδόν των εκλεγμένων στα σωματεία μας θέλοντας να δείξω και σημειολογικά ότι η Διαμεσολάβηση όχι μόνο είναι το αύριο στην ασφάλιση αλλά μπορεί και θέλει να εμπλακεί στα κοινά και να δώσει λύσεις. Μακριά από οποιαδήποτε κομματική Εξάρτηση γιατί στόχος μας είναι η σωτηρία του μικρού επαγγελματία που βάλλεται από παντού. Τα κόμματα μπορούν να βοηθήσουν χαράζοντας μια ΕΘΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να φέρει την Ανάπτυξη.

Κλείνοντας θα θέλαμε μία γενικότερη εκτίμησή σας για την πορεία της οικονομία και την ανάπτυξη του Πειραιά;

Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να πετύχουμε. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει στην Ελλάδα μόνο από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις .Από το όνειρο του Έλληνα για το δικό του μαγαζί. Και αυτό κάνει το ρόλο των Επιμελητηρίων ακόμα πιο αναντικατάστατο. Γιατί είναι ο μόνος φορέας που όχι μόνο στέκεται δίπλα στον Επιχειρηματία διαφωνώντας μονίμως με την όποια Κυβέρνηση (Φαινόμενο πλέον με ανησυχητικές διαστάσεις) αλλά έχει και πρέπει να διευρύνει τη δυνατότητα για συνέργειες και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΜΜΕ.
Στον Πειραιά έχουμε την ευτυχία θα έλεγα μετά από πολλά χρόνια να υπάρχει σύμπνοια ανάμεσα στους φορείς του και έτσι να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ορυμαγδό έργων που θα γίνουν από το Δήμο και την Περιφέρεια, από τον ΟΛΠ , λόγω της Ελευσίνας σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα, της ολοκλήρωσης των συγκοινωνιακών έργων και θα δημιουργήσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα για την Πόλη που δεν θα αναγνωρίζουμε .Οι παρεμβάσεις του επιμελητηρίου θα είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων στον Πειραιά.
Η δύναμη των Επιμελητηρίων είναι η μαζική συμμετοχή των μελών του . Θέλω να καλέσω όλους τους Επαγγελματίες να ψηφίσουν μαζικά στις Εκλογές του Επιμελητηρίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Να ψηφίζουν αξιολογώντας την διαδρομή , τις ικανότητες των υποψηφίων αλλά και το ήθος τους , γιατί μόνο τότε θα νικήσουμε στις μάχες που έρχονται οι οποίες θα είναι πολλές και καθοριστικές .Για ένα επιμελητήριο ανταποδοτικό για τον Επαγγελματία.

cotommatae