Δήμος Περάματος : Λογοδοσία της νέας Δημοτικής Αρχής

 lagoudakis perama

Ένας νέος θεσμός δημοκρατικού ελέγχου των δημοτών προς το Δήμο Περάματος είναι πλέον γεγονός. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, η εκδήλωση της λογοδοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Ο θεσμός της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, αποτελεί προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, η οποία στοχεύει στην πλήρη ενημέρωση των Δημοτών και γενικότερα των κατοίκων του Περάματος, τόσο στον απολογισμό πεπραγμένων, όσο και στις στοχεύσεις της Δημοτικής Αρχής. Ταυτόχρονα αποτελεί διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση λογοδοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής ήταν ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου και στις ενέργειες που έγιναν το τελευταίο εξάμηνο στην κατεύθυνση της ικανοποίησής τους.
Ο Δήμαρχος Περάματος αφού έκανε μια σύντομη αναφορά σε ιστορικά και δημογραφικά στοιχεία που αφορούν την πόλη τόνισε ότι από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ξεκίνησε διαδικασία απογραφής, καταγραφής προβλημάτων, καθώς και τον οικονομικό έλεγχο των ισολογισμών 2011,2012,2013 από ορκωτούς λογιστές, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η οικονομική αποτίμηση μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2014 έχει συνοπτικά τα ακόλουθα δεδομένα
Οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές του Δήμου προς εφορία, ασφαλιστικούς και άλλους οργανισμούς, καθώς και προς τρίτους ανέρχονται στο ύψος των 34.186.000 ευρώ, ενώ εάν συνεκτιμηθούν οι οφειλές με δικαστικές αποφάσεις, το σύνολο των οφειλών του Δήμου φτάνει στα 44.186.000 ευρώ.
Στα προαναφερόμενα οικονομικά μεγέθη, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Περάματος θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε το Δήμο με:
* Μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό
* Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική Διοίκηση προς το Δήμο χωρίς αυτές να συνοδεύονται με ανάλογους χρηματικούς πόρους
* Υποδομές, είτε σε εγκατάλειψη, είτε σε παρακμή
* Εκκρεμότητες και υποχρεώσεις οικονομικού χαρακτήρα που υποθηκεύουν το μέλλον του Δήμου
* Υλικοτεχνικές υποδομές με τεράστιες ελλείψεις
* Απαρχαιωμένος εξοπλισμός
Το σύνολο αυτής της εικόνας έχει ως συνέπεια τη χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναλυτική αναφορά του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη στις υλοποιημένες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής, στους έξι μήνες της λειτουργίας της που περιλαμβάνουν:
* Ρύθμιση ληξιπρόθεσμης οφειλής του Δήμου προς την εφορία ύψους 807.000 ευρώ
* Ρύθμιση των οφειλών του Δήμου προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
* Απόδοση επιχορηγήσεων στα σχολεία του Περάματος ύψους 342.000 ευρώ
* Την διασφάλιση της μηνιαίας μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψος 430.000 ευρώ μηνιαίως, καθώς και ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου
* Επισκευή του στόλου οχημάτων του Δήμου
* Καταβολή 150.000 ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους
* Αγορά των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών των υπηρεσιών καθώς και μέτρα διαχείρισης των υπηρεσιών του Δήμου

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση λογοδοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος Περάματος υπογράμμισε με έμφαση: «…Παραλάβαμε έναν Δήμο στον οποίο οι μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές ακολουθούσαν τον εύκολο δρόμο τόσο του υπερδανεισμού, όσο και της μη πληρωμής των υποχρεώσεών του Δήμου, με αποτέλεσμα να υποθηκεύσουν το μέλλον του Περάματος μέχρι το 2044. Στόχος μας είναι η εξυγίανση και το νοικοκύρεμα του Δήμου που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποσότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου προς το δημότη. Καταβάλουμε προσπάθειες να αντικαταστήσουμε τον υπερδανεισμό, με νέα έσοδα που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Δήμο και να μειώσει τα χρέη του και να μπορεί με δικούς του πόρους να εξυπηρετήσει τους δημότες».

Pin It