ΕΕΠ: Παραγραφή φορολογικών υποχρεώσεων

money

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι πρόσφατα εκδόθηκε η με αρ. 1738/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας

σύμφωνα με την οποία για την υπό κρίση υπόθεση η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου είναι κατά βάση πενταετής.

Η ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υιοθέτησε την ανάλογη κρίση και των Τμημάτων, υπογραμμίζοντας ότι για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής η οποία να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη για τον φορολογούμενο, ενώ η μεταβολή / επιμήκυνσή της είναι δυνατή μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του αρ.78 του Συντάγματος, δηλαδή θεσπιζόμενη το αργότερο το επόμενο έτος από την γένεση της φορολογικής υποχρέωσης.

cotommatae